Číslo objednávky
9
Dodávateľ
ZVA s.r.o.
Adresa dodávateľa
Švábovce 182, 059 12 Švábovce
IČO dodávateľa
31727212
Predmet objednávky
doplnenie rozvádzača
Celková hodnota objednávky
243.00
Dátum vyhotovenia objednávky
Dátum zverejnenia objednávky
Objednávku schválil
Ing. Krempaská
Objednávku vystavil
Slebodníková Lívia
Rok vytvorenia objednávky
2021