Číslo objednávky
34
Dodávateľ
Sisoft
Adresa dodávateľa
Slovenska 21, 052 01 Sp. Nová Ves
IČO dodávateľa
37181297
Predmet objednávky
wifi touter
Celková hodnota objednávky
20.00
Dátum vyhotovenia objednávky
Dátum zverejnenia objednávky
Objednávku schválil
Ing. Krempaská
Objednávku vystavil
Slebodníková Lívia
Rok vytvorenia objednávky
2021