Číslo objednávky
30
Dodávateľ
Mgr. Art. Kuc
Adresa dodávateľa
F. urbánka 6, 052 01 Spišská Nová Ves
IČO dodávateľa
0
Predmet objednávky
reštaurátorský výskum
Celková hodnota objednávky
3735.00
Dátum vyhotovenia objednávky
Dátum zverejnenia objednávky
Objednávku schválil
Ing. Krempaská
Objednávku vystavil
Slebodníková Lívia
Rok vytvorenia objednávky
2021