Číslo objednávky
1
Dodávateľ
Ing. Lorková
Adresa dodávateľa
Iliašovská 52, 053 11 Smižany
IČO dodávateľa
52882292
Predmet objednávky
odborné konzultácie - NF
Celková hodnota objednávky
150.00
Dátum vyhotovenia objednávky
Dátum zverejnenia objednávky
Objednávku schválil
Ing. Krempaská
Objednávku vystavil
Slebodníková Lívia
Rok vytvorenia objednávky
2021