Číslo objednávky
-
Dodávateľ
CBS sro
Adresa dodávateľa
Kynceľová 54, 974 01 Banská Bystrica
IČO dodávateľa
36754749
Predmet objednávky
prezentácia múzea
Celková hodnota objednávky
1320.00
Dátum vyhotovenia objednávky
Dátum zverejnenia objednávky
Objednávku schválil
Ing. Krempaská
Objednávku vystavil
Slebodníková Lívia
Rok vytvorenia objednávky
2021