Číslo objednávky
20202770
Dodávateľ
VKU Harmanec
Adresa dodávateľa
Kynceľová 54, 974 01 Kynceľová
IČO dodávateľa
46747770
Predmet objednávky
licencia mapy
Celková hodnota objednávky
600.00
Dátum vyhotovenia objednávky
Dátum zverejnenia objednávky
Objednávku schválil
Ing. Krempaská
Objednávku vystavil
Slebodníková Lívia
Rok vytvorenia objednávky
2020