Číslo objednávky
170
Dodávateľ
Andreanský
Adresa dodávateľa
Letná 36, 052 01 Spišská Nová Ves
IČO dodávateľa
34575723
Predmet objednávky
plátno
Celková hodnota objednávky
480.00
Dátum vyhotovenia objednávky
Dátum zverejnenia objednávky
Objednávku schválil
Ing. Krempaská
Objednávku vystavil
Slebodníková Lívia
Rok vytvorenia objednávky
2020