Číslo objednávky

18

Dodávateľ

Judr. Kopčáková

Adresa dodávateľa

Banícka 12, 052 01 Sp. Nová Ves

IČO dodávateľa
47874856
Predmet objednávky

proces VO - IROP

Celková hodnota objednávky
3250.00
Dátum vyhotovenia objednávky
Dátum zverejnenia objednávky
Objednávku schválil

Ing. Zuzana Krempaská

Objednávku vystavil

Slebodníková Lívia

Rok vytvorenia objednávky
2023