Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi so sídlom v Provinčnom dome

Letná 50, Spišská Nová Ves, tel. 053/4423757

Využite jedinečnú príležitosť navštíviť novootvorenú časť historickej expozície o stavebnom vývoji Provinčného domu s maketou, vyrobenou podľa plánov F. Bartla z roku 1786.

Kaštieľ a letohrádok Dardanely v Markušovciach

Michalská 59, Markušovce, tel.: 0917746339

Expozícia historického nábytku

Prehliadka rodového kaštieľa rodiny Máriássy predstavuje rozsiahle fondy nábytkových solitérov, bytových doplnkov a interiérových celkov od 17. storočia do začiatku 20. storočia.

Expozícia klávesových hudobných nástrojov

Prehliadka expozície klávesových hudobných nástrojov doplnená o kolekciu akordeónov s inovatívnymi prvkami v expozícii.

Národopisné múzeum v Smižanoch

Krátka 5, Smižany, tel.: 0917746336

Expozícia ľudovej kultúry dolného Spiša

Prehliadka Expozície ľudovej kultúry dolného Spiša predstavuje zbierku ľudového odevu a pastierstva, baníctva a remesiel, tradičnú ľudovú kultúru regiónu stredného Spiša od druhej polovice 19. storočia po súčasnosť.

Rodný dom kpt. Jána Nálepku

Prehliadka pôvodnej roľníckej usadlosti z prvej polovice 20. storočia, doplnená o predmety zo života a protifašistického odboja kpt. Jána Nálepku.

Výstavy

Spiš v dramatických udalostiach 20. storočia

2. 1. – 29. 1. 2019
Unikátna výstava venovanú 100. výročiu vzniku ČSR a 50. výročiu udalostí roku 1968 s dôrazom na región Spiša a Spišskú Novú Ves. Popri iných zaujímavých exponátoch môžu na nej návštevníci vidieť napríklad aj vzácne kolkované rakúsko-uhorské koruny, či prvé československé bankovky.
Výstavné priestory - Provinčný dom

Múdro sporiť a rozumne míňať

2. 1. - 30. 7. 2019
Cieľom výstavy je priblížiť deťom v interaktívnom prostredí hravými a zážitkovými metódami finančnú gramotnosť. Výstava je koncipovaná do šiestich oblastí, kde každá hravou formou oboznamuje návštevníka so základnými finančnými pojmami, mechanizmami a zákonitosťami financií a materiálnych hodnôt.
Výstavné priestory - Provinčný dom

Kalvária (dielo Majstra Pavla)
Autorská výstava fotografií Miroslava Štubňu

2. 1. – 30. 4. 2019
Výstava zachytáva pohľad autora na Kalváriu ktorá je umiestnená v kostole Nanebovzatia Panny Márie v Spišskej Novej Vsi. Fotografie sú doplnené o citáty zo Svätého Písma. Výstava poteší oko a pohladí dušu nejedného Novovešťana a aj cezpoľného.
Výstavné priestory - Provinčný dom

Pod bielym závojom

1. 2. – 15. 3. 2019
V kaštieli v Markušovciach na Vás čaká inštalácia s názvom Pod bielym závojom - Fotografia včera a dnes, ktorej súčasťou je výstava súčasných svadobných šiat, doplnená zaujímavými exponátmi a fotografiami nielen súčasnými, ale i tými od našich starých, či prastarých rodičov.
Expozičné priestory kaštieľa v Markušovciach

Okrídlení pútnici

14. 2. – 31. 8. 2019
Objavte svet vtáčej migrácie, priblížte si krúžkovanie a moderné možnosti sledovania vtákov prostredníctvom zaujímavých preparátov a ornitologických pomôcok, ktoré sa pri výskume vtáčej migrácie bežne využívajú.
Výstavné priestory - Provinčný dom

Letopisy

19. 2. - 30. 3. 2019
Výstava originálnych diel ruského maliara - grafika Alexandra Jerašova je ojedinelá svojho druhu, pretože cez prizmu starobylého ruského mesta Suzdaľ, ukazuje najväčšie medzníky dejín Ruska, ale tiež veľa zo spoločných dejín všetkých slovanských národov.
Výstavné priestory - Provinčný dom

Mláďatá

6. 3. – 30. 9. 2019
Výstava priblíži rodinný život stavovcov a bezstavovcov a je zameraná na príklady a rozdiely v starostlivosti o potomstvo u vybraných druhov živočíchov.
Výstavné priestory - Provinčný dom

Sto rokov bez Štefánika

2. 5. – 31. 12. 2019
Výstava sa venuje životu, práci, poslaniu a smrti, ako aj rodine Milana Rastislava Štefánika - významného slovenského a československého vedca, politika a vojaka, generála francúzskej armády.
Výstavné priestory - Provinčný dom

Osudy Máriássyovcov z markušovského kaštieľa

1. 5. – 31.12. 2019
Výstava venovaná histórii a súčasnosti rodiny Máriássy z markušovského kaštieľa, ktorá predstaví zaujímavé a jedinečné zbierkové predmety zo zbierkového fondu Múzea Spiša ako i časti pozostalosti Pála Máriássyho.
Expozičné priestory kaštieľa v Markušovciach

Miro Jilo / Moje srdce Biagorutno drom / Nekonečná cesta

jún – október 2019
Výstava výtvarných prác z projektu Tvorivého domu na vidieku – Miro Jilo a národopisnej výstavy Biagorutno drom z Krajského múzea v Prešove.
Výstavné priestory - Provinčný dom

Čaro ornamentu

30. 5. - 31. 10. 2019
Výstava prác 2. ročníka súťaže „Ornament očami Spišiakov“ - neprofesionánej výtvarnej tvorby v kreslení a maľovaní ornamentov žiakmi a pedagógmi Spiša, doplnená zbierkami z etnografického fondu Múzea Spiša v Sp. Novej Vsi.
Výstavné priestory Národopisného múzea Smižany

Absolventská výstava žiakov ZUŠ - výtvarný odbor a Absolventský koncert ZUŠ -hudobný odbor

13. 6. - 31. 8. 2019
V spolupráci so ZUŠ SNV.
Expozičné priestory letohrádku Dardanely v Markušovciach

Od babičky na boľačky

18. 9. 2019 – 31. 12. 2019 (prelína do 2020)
Bylinky sú aj dnes „zdravím z prírody“. Prostredníctvom výstavy môžete nazrieť do ríše rastlín skrz ich liečivé účinky. Máte možnosť dozvedieť sa a doplniť si poznatky o liečivých rastlinách, o histórii liečenia bylinkami, o ich možnom využití a ďalšie zaujímavosti aj praktické rady. „Sprevádzať“ Vás bude vôňa prírodnej lekárničky.
Výstavné priestory - Provinčný dom

Dvojníci – menovci z prírody

8. 10. 2019 – 31. 12. 2019 (prelína do 2020)
Výstava zameraná na dvojníkov z prírody, z ríše živočíchov, rastlín, ale aj húb, ktorých spája rovnaké pomenovanie alebo základ slova. Ten je založený na spoločnom tvare, charakteristických vlastnostiach, no ich spoločný názov často vyplynul aj z prepojenia jedného organizmu s druhým.
Výstavné priestory - Provinčný dom

Ikony a betlehemy

28. 11. - 31. 12. 2019
Prezentácia tvorby Spolku ikonopiscov svätého Cyrila a Metoda Slovenska a betlehemov ľudových umeleckých výrobcov zo Spiša.
Výstavné priestory Národopisného múzea Smižany

Anna Matzová a ateliér Matz a spol.

30. 10. 2019 – 31.3. 2020
Ťažisková výstava v roku 2019 predstaví pôsobenie slávneho ateliéru a jeho históriu v našom regióne prostredníctvom pripomenutia a dokumentácie významnej osobnosti, ženy podnikateľky zo začiatku 20. storočia.
Výstavné priestory - Provinčný dom

Podujatia

Dvorné dialógy - (Cyklické podujatie k aktuálnym témam )

január – december 2019
Prednáškové priestory - Provinčný dom

O prírode v pivničke (Cyklické podujatie k aktuálnym témam)

január – december 2019
Prednáškové priestory - Provinčný dom

Storočie
Leonardo da Vinci 500

január – december 2019
Cyklické podujatie zamerané na historické osobnosti kultúrneho života. Expozičné priestory kaštieľa

Nevšedné príbehy dejín

január – december 2019
Expozičné priestory kaštieľa

Hudobné nástroje v zbierkach Múzea Spiša (prednáška, klávesové hudobné nástroje, akordeóny, ľudové hudobné nástroje)

január – december 2019
Predstavenie vystavených hudobných nástrojov a ich výrobcov v expozícii.
Letohrádok Dardanely

Podujatia pre MŠ 1.stupeň ZŠ.

Ako sa princezné obliekali a rytieri zachraňovali...

Máte radi knihy? Ktoré príbehy sú tie najkrajšie? Predsa o princeznách a rytieroch! Príďte sa s najmenšími pozrieť na to, aké šaty si obliekali princezné alebo ako vyzerá a koľko váži ozajstný rytiersky meč.
Expozičné priestory kaštieľa v Markušovciach

Markušovký poklad

Hľadanie pokladu v parku, pričom v dvoch variantoch žiaci spoznávajú buď ihličnaté, listnaté stromy a liečivé bylinky alebo sa v rámci environmentálnej výchovy zameriavajú na triedenie odpadu.
Frazncúzsky park v Markušovciach

Legenda v pivnici

V tajomných priestoroch kaštieľnej pivnice sa odohrá legenda, ktorá sa povráva od čias našich predkov, kedy boli Máriássyovci pánmi Markušovskej zeme.
Kaštieľ v Markušovciach

Hra s hudbou - Staň sa malým muzikantom a vytvor si triednu kapelu.

Poznávanie hudobných nástrojov vizuálnou, hravou formou pomocou rozprávky a spoločnej aktivity (spev, hra na hudobných nástrojoch). Súťaž o najkrajší kreslený akordeón.
Letohrádok Dardanely

Ornamentika

8. 2. 2019
Tvorivá dielňa s témou ľudového ornamentu podľa Š. L. Kostelničáka.
Lektorkou bude PhDr. G. Čiasnohová z etnografického múzea HUMNO v KE.
Národpisné múzeum v Smižanoch

Hravá príroda

júl – august 2019
Interaktívno-náučný program pre deti.
Prednáškové priestory - Provinčný dom

Aj my sme tu a tvoríme pekné veci

júl – august 2019
Prezentácia klientov Proautistik.
Prednáškové priestory - Provinčný dom

Miro Jilo / Moje srdce Biagorutno drom / Nekonečná cesta

jún-október 2019
Tvorivé dielne.
Prednáškové priestory - Provinčný dom

Vianočné tvorivé dielne

december 2019
Tvorivé dielne.
Výstavné priestory Národopisného múzea Smižany

„Ket fašengi ta fašengi, ta še fašengujeme“

11. 2. – 15. 2. 2019
Tvorivá dielňa spojená s prezentáciou zvykov fašiangového obdobia.
Podujatie pre MŠ, ZŠ a ZUŠ.
Výstavné priestory Národopisného múzea Smižany

Medzinárodní deň turistických sprievodcov

21. 2. 2019
Večerná prehliadka Provinčného domu stálej výstavy História. Večerný vstup od 18. 00
Výstavné priestory Provinčného domu
Prehliadka mestom – od 17. 00
Mesto Spišská Nová Ves

Veľkonočná dielňa

8. 4. 2019 – 12. 4. 2019
Tvorivá dielňa spojená s prezentáciou zvykov v jarnom období. Národopisné múzeum v Smižanoch

Deň vtákov

apríl 2019
Podujatie pre školy.
Spišská Nová Ves

Deň Zeme

apríl 2019
Podujatie pre školy.
Spišská Nová Ves

Veľkonočný koncert

apríl 2019
Letohrádok Dardanely v Markušovciach

Noc múzeí a galérií 2019

máj 2019
Netradičné podujatie.
Priestory Provinčného domu

Noc múzeí a galérií 2019

máj 2019
Večerná prehliadka.
Expozičné priestory kaštieľa v Markušovciach

Seminár geológov múzeí SR a ČR

27. 5. 2019 – 31. 5. 2019
Odborné podujatie.
Spišská Nová Ves

Rozprávka v kaštieli v Markušovciach

28. 5. 2019 -1. 6. 2019
Podujatie k MDD.
Expozičné priestory kaštieľa v Markušovciach

Slovenská ľudová rozprávka v múzeu

17. 6. 2019 – 21 .6. 2019
Netradičná prehliadka Národopisného múzea formou hranej rozprávky.
Výstavné priestory Národopisného múzea Smižany

Víkend otvorených parkov a záhrad

jún 2019
Prehliadka francúzskeho parku v Markušovciach a divadelné predstavenie v letohrádku Dardanely.
Markušovce

Mesto plné detí

júl 2019
Podujatie k MDD.
Mesto Spišská Nová Ves

Letné večerné prehliadky Kaštieľa/koncerty

júl – august 2019
Kaštiel a letohrádok Dardanely v Markušovciach

Poľovnícky deň

7. september 2019
Letný koncert popovej kapely „Potmehút“ z Prešova vo francúzskom parku.
Kaštieľ a letohrádok Dardanely v Markušovciach

Levočské babie leto

september 2019
Letohrádok Dardanely v Markušovciach

Musica Nobilis

október 2019
Letohrádok Dardanely v Markušovciach

Remeselnícke týždne – Remeslo má zlaté dno

1. 10. 2019 - 11. 10. 2019
Súťažno- zábavný edukačný program spojený s tvorivou dielňou.
Národopisné múzeum v Smižanoch

Vianočné oblátky

9. 12 2019 – 13. 12. 2019
Tvorivá dielňa spojená s prednáškou o zvykoch zimného obdobia.
Národopisné múzeum v Smižanoch

Vianočný koncert 2019

15. december 2019
Letohrádok Dardanely v Markušovciach