Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi, Kultúrne zariadenie Košického samosprávneho kraja ponúka obsadenie voľnej pracovnej pozície:

Samostatný odborný pracovník – krajinný ekológ, zoológ

Popis pracovnej činnosti podľa jednotného číselníka KZAM . 2131

 • Samostatný výskum, spracúvanie, vedecké zhodnocovanie a sprístupňovanie múzejných zbierok prírodných vied
 • samostatný systematický prieskum a výskum, zameraný na sledovanie zmeny krajiny, biodiverzity územia, zoológiu a botaniku, s cieľom zbierkotvornej činnosti
 • organizovanie a zabezpečovanie systému odbornej evidencie a dokumentácie zbierkových    predmetov prírodných vied v Múzeu Spiša v Spišskej Novej Vsi
 • organizovanie, zabezpečenie kompletnej odbornej prípravy a realizácie expozícií a výstav
 • tvorba odborných a metodických materiálov, poskytovanie odbornej a metodickej pomoci a kultúrno-výchovnej činnosti
 • samostatná publikačná činnosť

Požadované vzdelanie: vysokoškolské, druhého stupňa s prírodovedným zameraním (biológia, zoológia, krajinná ekológia)

Požadované znalosti:

 • Anglický, alebo Nemecký jazyk na úrovni minimálne B1
 • práca s kancelárskym balíkom MS Office
 • práca v programe Qgis výhodou
 • práca s programom Esez 4G výhodou

Osobnostné predpoklady:

 • samostatný
 • schopný systematickej, cieľavedomej odbornej práce
 • komunikatívny
 • kreatívny, so schopnosťou tvoriť a pracovať v tíme

Platové podmienky: tabuľkový plat podľa platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme. Podrobnosti budú oznámené pri osobnom pohovore (stupeň vzdelania, dĺžka praxe.....)

Dôležité

Vašu písomnú žiadosť o zamestnanie, doplnenú o Váš životopis a súhlas so spracovaním osobných údajov, prípadné referencie a odporúčania prosíme doručte osobne, mailom alebo poštou na adresu:

Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi, Letná 50, 052 01 Spišská Nová Ves

email: sekretariát@muzeumspisa.com

Termín doručenia žiadosti: do 9.4.2018, 16.00. hod.

Predpokladaný termín pohovoru: 13.4.2018

Predpokladaný termín možného nástupu: 16.4.2018

Múzeum Spiša v  Spišskej Novej Vsi, 15.3.2018

Súhlas so spracovaním osobných údajov