Zmluvy rok 2019

Zmluvy o poskytnutí finančnej dotácie


Zmluva o poskytnutí grantu VUB 2019 (PDF)

Zmluva o poskytnutí finančnej pomoci FnPU 19-521-01852 (PDF)

Zmluva o poskytnutí finančnej pomoci FnPU 19-521-01881 (PDF)

Zmluva o poskytnutí finančnej pomoci FnPU 19-521-01920 (PDF)

Zmluva o poskytnutí finančnej pomoci FnPU 19-522-04590 (PDF)

Zmluva o poskytnutí finančnej pomoci FnPU 19-541-02851 (PDF)

Zmluva o poskytnutí finančnej pomoci FnPU 19-542-02846 (PDF)

Zmluva o poskytnutí finančnej pomoci FnPU 19-541-02811 (PDF)

Zmluva o poskytnutí finančnej pomoci FnPU 19-514-04154 (PDF)

Zmluva o poskytnutí finančnej pomoci FnPU 19-521-01920 (PDF)

Dohoda o poskytnutí finančnej pomoci UPSVaR 19-44-50j-15 (PDF)

Dohoda o poskytnutí finančnej pomoci UPSVaR 19-44-50j-18 (PDF)

Dohoda o poskytnutí finančnej pomoci UPSVaR 19-44-50j-32 (PDF)

Zmluva o poskytnutí finančnej pomoci Zväz múzeí na Slovensku 2019 (PDF)

Nájomné zmluvy

Nájomná zmluva č. 1/2019 - Stašík (PDF)

Nájomná zmluva č. 2/2019 - Slebodník (PDF)

Nájomná zmluva č. 3/2019 - Endel (PDF)

Nájomná zmluva č. 4/2019 - Slovenská katolícka charita (PDF)

Nájomná zmluva č. 5/2019 - Notársky úrad JUDr. Ondov (PDF)

Nájomná združenie mladých umelcov 2019 (PDF)

Dodatok číslo 4 k zmluve č. 2/2004(PDF)

Príkazné zmluvy

Príkazná zmluva č. 1/2019 (PDF)

Príkazná zmluva č. 2/2019 (PDF)

Príkazná zmluva č. 3/2019 (PDF)

Príkazná zmluva č. 7/2019 Lazorová (PDF)

Príkazná zmluva č. 9/2019 Panigaj (PDF)

Príkazná zmluva č. 10/2019 Spalek (PDF)

Príkazná zmluva č. 11/2019 Fulín (PDF)

Príkazná zmluva č. 12/2019 Chromý (PDF)

Príkazná zmluva č. 13/2019 Telepák (PDF)

Príkazná zmluva č. 14/2019 Opielová (PDF)

Príkazná zmluva č. 15/2019 Stašíková (PDF)

Zmluvy o výpožičke

Zmluva o výpožičke DO č. 1/2019 (PDF)

Zmluva o výpožičke DO č. 2/2019 (PDF)

Zmluva o výpožičke č. 5/2019 (PDF) Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva Liptovský Mikuláš

Zmluva o výpožičke DO č. 3/2019 (PDF)

Komisionarske zmluvy 2019

Komisionarska zmluva OZ Hnilčík pre prítomnosť, pre budúcnosť (PDF)

Komisionarska zmluva OZ Krásny Spiš (PDF)

Darovacie zmluvy

Darovacia zmluva Invent Design

Zmluva o finančnom príspevku obec Hozelec 2019 (PDF)

Zmluva o darovani ProPopulo 2019 (PDF)

Zmluva o darovani Vosko 2019 (PDF)

Zmluva o darovani Lesy mesta Spišská Nová Ves 09/2019 (PDF)

Kúpne zmluvy PVO/DO

Kúpna zmluva č. PVO 2/2019/DO Ľudovít Dojčanský

Kúpna zmluva č. PVO 3/2019/DO František Kura

Kúpne zmluvy SVO/DO

Kúpna zmluva č. SVO 1/2019/DO Magdaléna Scheberová

Kúpna zmluva č. SVO 4/2019/DO Ján Voško

Kúpna zmluva č. SVO 5/2019/DO Magdaléna Scheberová

Kúpna zmluva č. SVO 6/2019/DO Zlata Fábryová

Kúpna zmluva č. SVO 7/2019/DO
DARTE aukčná spoločnosť s.r.o., Nižný Hrušov 333, 094 22


Kúpna zmluva č. SVO 8/2019/DO Magdaléna Hegenbartová

Kúpna zmluva č. SVO 9/2019/DO
DARTE aukčná spoločnosť s.r.o., Nižný Hrušov 333, 094 22


Iné

Zmluva o zabezpečení výkonov služieb zdravotného dohľadu 2019

Rámcová zmluva o vzájomnej spolupráci Technické múzeum v Brně

Zmluva o dielo číslo 1/2019

Zmluva o spolupráci a autorských právach VSTK (PDF)

Zmluva o bezhotovostnom predaji Sintra 2019 (PDF)

Zmluva o výmene publikácií Ústav pamätí národa 2019 (PDF)

Zmluva o dielo Mgr. Biljana Čurná Roman(PDF)

Zmluva o dielo Prof. PhDr, Jozef Bátora, DrSc.(PDF)

Zmluva o dielo doc. Mgr. Zuzana Borzová, PhD.(PDF)

Zmluva o dielo Mgr. Marián Uličný, PhD.(PDF)

ZMLUVA O DIELO č. 6/2019 akad. mal. Luba Wehlend

Zmluvy rok 2018

Komisionarske zmluvy 2018

Komisionarska zmluva Fiora 2018 (PDF)

Komisionarska zmluva Slovenské Národné Múzeum 2018 (PDF)

Komisionarska M. Svoboda 2018 (PDF)

Komisionarska zmluva obec Hozelec (PDF)

Komisionarska zmluva č. 3/2018 (PDF)Príkazné zmluvy 2018

Príkazná zmluva číslo 1/2018 (PDF)

Príkazná zmluva číslo 3/2018 (PDF)

Príkazná Pižem Martin 2018 (PDF)Zmluvy 2018

Zmluva o dodávke vody PVS 2018 (PDF)

Darovacia zmluva Detské múzeum o.z 2018 (PDF)

Zmluva o poskytnutí zvukového záznamu 2018 (PDF)

Zmluva o darovaní Lesy mesta Spišská Nová Ves s.r.o. (PDF)

Zmluva o darovaní Milan Zamiška ml. 2018 (PDF)

Zmluva o darovaní Irena Tomášová 2018 (PDF)

Zmluva o nájme č. 1/2018 (PDF)

Zmluva o používaní ESEZ 4G 2018 (PDF)

Kúpna zmluva č. 1/2018/DO (PDF)

Kúpna zmluva č. 2/2018/DO (PDF)

Kúpna zmluva č. 3/2018/DO (PDF)

Kúpna zmluva č. 4/2018/DO (PDF)

Kúpna zmluva č. 5/2018/DO (PDF)

Kúpna zmluva č. 6/2018/DO (PDF)

Kúpna zmluva č. 7/2018/DO (PDF)

Kúpna zmluva č. 8/2018/DO (PDF)

Kúpna zmluva č. 9/2018/DO (PDF)

Kúpna zmluva č. 10/2018/DO (PDF)

Kúpna zmluva č. 11/2018/DO (PDF)

Kúpna zmluva č. 12/2018/DO (PDF)

Kúpna zmluva č. 13/2018/DO (PDF)

Kúpna zmluva č. 14/2018/DO (PDF)

Dodatok k zmluve o dodávke plynu Inogy 2018 (PDF)

Licenčná zmluva číslo 1/2018 (PDF)

Nájomna zmluva rada mládeže KSK 2018 (PDF)

Nájomná zmluva Levočské babie leto 2018 (PDF)

Príkazná zmluva A. Hollá 2018 (PDF)

Príkazná zmluva T. Tóbisz 2018 (PDF)

Príkazná zmluva M. Červienka 2018 (PDF)

Príkazná zmluva F. Beer 2018 (PDF)

Príkazná zmluva J. Grejtakova 2018 (PDF)Zmluvy o poskytnutí finančnej dotácie


Dodatok č. 1 k zmluve o poskytnutí finančných prostriedkov č. 17-541-04468 (PDF)

Zmluva č. 5/2018/D o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce Smižany 2018 (PDF)

Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 18-521-01906 (PDF)

Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 18-541-03087 (PDF)

Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov FnPU č. 18-542-03084 (PDF)

Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov obec Hozelec 2018(PDF)

Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov 18-513-04484 (PDF)

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie MK-2443-2018-1.1 (PDF)

Zmluvy o vytvorení diela / licenčné zmluvy


Zmluva o vytvorení diela a licenčná zmluva Durišová 2018 (PDF)

Zmluva o vytvorení diela a licenčná zmluva Fulín 2018 (PDF)

Zmluva o vytvorení diela a licenčná zmluva Homolová 2018 (PDF)

Zmluva o vytvorení diela a licenčná zmluva Hudáčková 2018 (PDF)

Zmluva o vytvorení diela a licenčná zmluva Hyžný 2018 (PDF)

Zmluva o vytvorení diela a licenčná zmluva Jamrichová 2018 (PDF)

Zmluva o vytvorení diela a licenčná zmluva Jankovská 2018 (PDF)

Zmluva o vytvorení diela a licenčná zmluva Kautman 2018 (PDF)

Zmluva o vytvorení diela a licenčná zmluva Kautmanová 2018 (PDF)

Zmluva o vytvorení diela a licenčná zmluva Kyseľová 2018 (PDF)

Zmluva o vytvorení diela a licenčná zmluva Madarás 2018 (PDF)

Zmluva o vytvorení diela a licenčná zmluva Orvošová 2018 (PDF)

Zmluva o vytvorení diela a licenčná zmluva Panigaj 2018 (PDF)

Zmluva o vytvorení diela a licenčná zmluva Sabol 2018 (PDF)

Zmluva o vytvorení diela a licenčná zmluva Schlogl 2018 (PDF)

Zmluva o vytvorení diela a licenčná zmluva Šoltés 2018 (PDF)

Zmluva o vytvorení diela Timura (PDF)

Zmluva o vytvorení diela č. 1 2018 (PDF)

Zmluva o vytvorení diela č. 2 2018 (PDF)

Zmluva o vytvorení diela č. 3 2018(PDF)

Zmluva o vytvorení diela č. 4 2018(PDF)

Zmluva o vytvorení diela č. 5 2018(PDF)

Zmluva o vytvorení diela č. 6 2018(PDF)

Zmluva o vytvorení diela Ližbetin Peter 2018 (PDF)

Zmluva o dielo Timura 2018(PDF)

Licencna zmluva 2 / 2018(PDF)

Zmluva o dielo Simon stav / 2018(PDF)

Zmluvy o výpožičkách na rok 2018


Zmluva o výpožičke číslo 1/2018 (PDF)

Zmluva o výpožičke Poštová Banka rok 2018 (PDF)

Zmluva o výpožičke číslo 5/2018 (PDF)

Dohody o a zmluvy vzájomnej spolupráci 2018

Zmluva o spolupráci OOCR Slovenský raj & Spiš (PDF)

Zmluva o spolupráci OOCR Slovenský raj & Spiš 2019 dodatok (PDF)Staršie zmluvy budú zverejnené po kontrole, ktorá prebieha v rámci nových pravidiel o ochrane osobných údajov.