Zmluvy rok 2018

Komisionarske zmluvy 2018

Komisionarska zmluva Fiora 2018 (PDF)

Komisionarska zmluva Slovenské Národné Múzeum 2018 (PDF)

Komisionarska M. Svoboda 2018 (PDF)Príkazné zmluvy 2018

Príkazná zmluva číslo 1/2018 (PDF)

Príkazná zmluva číslo 3/2018 (PDF)

Príkazná Pižem Martin 2018 (PDF)Zmluvy 2018

Zmluva o dodávke vody PVS 2018 (PDF)

Darovacia zmluva Detské múzeum o.z 2018 (PDF)

Zmluva o poskytnutí zvukového záznamu 2018 (PDF)

Zmluva o darovaní Lesy mesta Spišská Nová Ves s.r.o. (PDF)

Zmluva o darovaní Milan Zamiška ml. 2018 (PDF)

Zmluva o nájme č. 1/2018 (PDF)

Zmluva o používaní ESEZ 4G 2018 (PDF)

Kúpna zmluva č. 1/2018/DO (PDF)

Kúpna zmluva č. 2/2018/DO (PDF)

Kúpna zmluva č. 3/2018/DO (PDF)

Kúpna zmluva č. 4/2018/DO (PDF)

Kúpna zmluva č. 5/2018/DO (PDF)

Kúpna zmluva č. 6/2018/DO (PDF)

Kúpna zmluva č. 7/2018/DO (PDF)

Kúpna zmluva č. 8/2018/DO (PDF)

Kúpna zmluva č. 9/2018/DO (PDF)

Dodatok k zmluve o dodávke plynu Inogy 2018 (PDF)

Licenčná zmluva číslo 1/2018 (PDF)Zmluvy o poskytnutí finančnej dotácie


Dodatok č. 1 k zmluve o poskytnutí finančných prostriedkov č. 17-541-04468 (PDF)

Zmluva č. 5/2018/D o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce Smižany 2018 (PDF)

Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 18-521-01906 (PDF)

Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 18-541-03087 (PDF)

Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov FnPU č. 18-542-03084 (PDF)

Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov obec Hozelec 2018(PDF)

Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov 18-513-04484 (PDF)

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie MK-2443-2018-1.1 (PDF)

Zmluvy o vytvorení diela / licenčné zmluvy


Zmluva o vytvorení diela a licenčná zmluva Durišová 2018 (PDF)

Zmluva o vytvorení diela a licenčná zmluva Fulín 2018 (PDF)

Zmluva o vytvorení diela a licenčná zmluva Homolová 2018 (PDF)

Zmluva o vytvorení diela a licenčná zmluva Hudáčková 2018 (PDF)

Zmluva o vytvorení diela a licenčná zmluva Hyžný 2018 (PDF)

Zmluva o vytvorení diela a licenčná zmluva Jamrichová 2018 (PDF)

Zmluva o vytvorení diela a licenčná zmluva Jankovská 2018 (PDF)

Zmluva o vytvorení diela a licenčná zmluva Kautman 2018 (PDF)

Zmluva o vytvorení diela a licenčná zmluva Kautmanová 2018 (PDF)

Zmluva o vytvorení diela a licenčná zmluva Kyseľová 2018 (PDF)

Zmluva o vytvorení diela a licenčná zmluva Madarás 2018 (PDF)

Zmluva o vytvorení diela a licenčná zmluva Orvošová 2018 (PDF)

Zmluva o vytvorení diela a licenčná zmluva Panigaj 2018 (PDF)

Zmluva o vytvorení diela a licenčná zmluva Sabol 2018 (PDF)

Zmluva o vytvorení diela a licenčná zmluva Schlogl 2018 (PDF)

Zmluva o vytvorení diela a licenčná zmluva Šoltés 2018 (PDF)

Zmluva o vytvorení diela Timura (PDF)

Zmluva o vytvorení diela č. 1 2018 (PDF)

Zmluva o vytvorení diela č. 2 2018 (PDF)

Zmluva o vytvorení diela č. 3 2018(PDF)

Zmluva o vytvorení diela č. 4 2018(PDF)

Zmluva o vytvorení diela č. 5 2018(PDF)

Zmluva o vytvorení diela č. 6 2018(PDF)

Zmluva o vytvorení diela Ližbetin Peter 2018 (PDF)

Zmluvy o výpožičkách na rok 2018


Zmluva o výpožičke číslo 1/2018 (PDF)

Zmluva o výpožičke Poštová Banka rok 2018 (PDF)

Zmluva o výpožičke číslo 5/2018 (PDF)

Dohody o a zmluvy vzájomnej spolupráci 2018

Zmluva o spolupráci OOCR Slovenský raj & Spiš (PDF)Staršie zmluvy budú zverejnené po kontrole, ktorá prebieha v rámci nových pravidiel o ochrane osobných údajov.