O Múzeu Spiša

Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi od roku 1954 sídli v historickej budove bývalej stredovekej radnice. Architektonicky najzaujímavejšia pamiatka mesta je situovaná na severnej strane najdlhšieho šošovkovitého námestia v Európe oproti farskému kostolu s najvyššou vežou na Slovensku. Dnešnú podobu dostala táto budova po prestavbe v roku 1765. Fasádu zdobí rokoková štuková výzdoba šiestich kartuší znázorňujúcich vlastnosti , aké by mal mať mešťanosta.

Náhlad na kartuše

V roku 1777 kúpila Provincia XVI spišských miest radnicu pre svoje účely. Odtiaľ názov Provinčný dom. Po zániku provincie bol daný do prenájmu, až ho napokon od Spišskej župy v roku 1894 odkúpila Sporiteľňa XVI spišských miest. Od roku 1955 sú v nej expozície múzea, ktoré vzniklo 7. 5. 1951 rozhodnutím Rady ONV v Spišskej Novej Vsi.

Náhľad

Názvy múzea sa v priebehu existencie menili: 1951 - Okresné vlastivedné múzeum, 1955 - Vlastivedné múzeum, 1971 Vlastivedné múzeum Spiša s galériou, 1984 - Vlastivedné múzeum, 1996 Spišské múzeum v Spišskej Novej Vsi, 1997 - Múzeum Spiša. V priebehu existencie múzea sa menili aj jeho expozície. Súčasná Expozícia prírody a histórie regiónu Spiš bola inštalovaná v roku 1992. Poskytuje návštevníkovi geografické, geologické, paleontologické, botanické a zoologické charakteristiky orografických celkov: Slovenský raj, Spišskogemerské rudohorie, Hornádska kotlina a Levočské vrchy, pričom v každej časti sú prezentované i špecifiká, zvláštnosti a jedinečnosti prírody predstavovaného územia. Históriu regiónu prezentujú exponáty zbierkových fondov z archeológie, baníctva a remesiel.

Pobočné zariadenia Múzea Spiša

Kaštieľ Markušovce Expozícia historického nábytku
Letohrádok Dardanely Expozícia klávesových hudobných nástrojov
Národopisné múzeum Smižany Expozícia ľudovej kultúry stredného a dolného Spiša
Rodný dom kpt. Jána Nálepku  
V Múzeu Spiša v Spišskej Novej Vsi je inštalovaná expozícia prírody a histórie Spiša.

Expozícia Múzea Spiša Pôdorys expozície na poschodí

Náhľad

Náhľad Náhľad Náhľad
1

Vstupná hala

–fotoprintony a úvodné informácie o Múzeu Spiša.

2 3 4

Národný Park Slovenský raj

Jedno z najhodnotnejších prírodných území Slovenska. Typické krasové územie Západných Karpát charakteristické geomorfologickou mnohotvárnosťou, pestrou geologickou stavbou, druhovou rôznorodosťou flóry a fauny. Na území Slovenského raja je zaevidovaných : 69 jaskýň, prístupná pre verejnosť je len Dobšinská ľadová jaskyňa, ktorá bola v roku 2 000 zapísaná do zoznamu Svetového kultúrneho a prírodného dedičstva UNESCO. - 930 vyšších druhov rastlín - 4 000 druhov bezstavovcov - 200 druhov stavovcov.

5 6

Volovské vrchy

Prírodné hodnoty, výskyt nerastov a ťažba rúd mali veľký hospodársky význam pre obyvateľov regiónu. Je to zachovalé prírodné územie s výskytom mnohých druhov chránených živočíchov a rastlín. Expozícia prezentuje nižšie a vyššie rastliny, zoologické preparáty horských a lesných druhov živočíchov, základné typy hornín a vzorky minerálov, ktoré sú rudami Cu, Fe, Hg, Au,Ag.

7 8

Hornádska kotlina a Levočské vrchy

Územie najviac poznačené ľudskou činnosťou. Prírodne najhodnotnejšiu časť územia tvoria travertínové kopy okolia Spišského Podhradia, ktoré boli pre svoju jedinečnosť vyhlásené za národné prírodné rezervácie – Dreveník, Sivá Brada, národné prírodné pamiatky – Spišský hradný vrch a prírodné pamiatky – Ostrá hora, Sobotisko.

9

Paleontológia

Najnovšia časť expozície (1993) predstavuje jedinečné paleontologické nálezy z regiónu. Zo 165 kusov vystavených exponátov najvýznamnejšie sú skameneliny mastodonta Mammut borsoni (Hays, 1834), výliatok korytnačky močiarnej Emys orbicularis, skameneliny permskej flóry rod Cordaitopsida, medveď jaskynný Ursus spelaeus.

10 11

Archeológia

– 598 ks archeologických zbierok (nástroje, užité umelecké predmety, náradia, šperky ) dokumentujú vývoj ľudskej spoločnosti v regióne od doby kamennej po stredovek.

12

Baníctvo

Stáročia ovplyvňovalo hospodársky a kultúrny život v regióne.Ukážky banských nástrojov, meracích prístrojov, osvetľovacie telesá a pod. približujú túto časť histórie.