Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi, Kultúrne zariadenie Košického samosprávneho kraja ponúka obsadenie voľnej pracovnej pozície:

Samostatný odborný pracovník pre odbor dejiny umenia

Popis pracovnej činnosti:

 • Samostatné vykonávanie odbornej činnosti - spracúvanie, zhodnocovanie a sprístupňovanie múzejných zbierok spoločenských vied v odbore dejiny umenia
 • Samostatný systematický prieskum a výskum za účelom doplňovania zbierkového fondu
 • Organizovanie a zabezpečovanie systému odbornej evidencie a dokumentácie zbierkových predmetov z odboru dejiny umenia
 • Samostatné spracovanie a spravovanie tematicky a materiálovo rôznorodých zbierok z odboru dejiny umenia – obrazový fond, historický nábytok, zbierkové predmety úžitkového charakteru - súbory skla, porcelánu, keramiky, predmety z kovu, historické zrkadlá, lustre, textil
 • Organizovanie, zabezpečenie kompletnej odbornej prípravy a realizácie expozícií a výstav
 • Tvorba odborných a metodických materiálov, poskytovanie odbornej a metodickej pomoci a kultúrno - výchovnej činnosti
 • Samostatná publikačná činnosť

Požadované vzdelanie: vysokoškolské, druhého stupňa so zameraním na dejiny umenia

Požadované znalosti:

 • Anglický, alebo Nemecký jazyk na úrovni minimálne B1
 • práca s kancelárskym balíkom MS Office
 • práca s programom Esez 4G výhodou

Osobnostné predpoklady:

 • samostatný
 • schopný systematickej, cieľavedomej odbornej práce
 • komunikatívny
 • kreatívny, so schopnosťou tvoriť a pracovať v tíme

Platové podmienky: tabuľkový plat podľa platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme. Podrobnosti budú oznámené pri osobnom pohovore (stupeň vzdelania, dĺžka praxe.....)

Dôležité

Vašu písomnú žiadosť o zamestnanie, doplnenú o Váš životopis a súhlas so spracovaním osobných údajov, prípadné referencie a odporúčania prosíme doručte osobne, mailom alebo poštou na adresu:

Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi, Letná 50, 052 01 Spišská Nová Ves

email: sekretariát@muzeumspisa.com

Termín doručenia žiadosti: do 28.5.2018, 16.00. hod.

Dátum pohovoru oznámime všetkým záujemcom o pracovnú pozíciu mailom 31.5.2018.

Múzeum Spiša v  Spišskej Novej Vsi, 27.4.2018

Súhlas so spracovaním osobných údajov