Názvy titulov k dispozícii v čitárni Múzea v Spišskej Novej Vsi získaných z projektu Fondu na podporu umenia v roku 2018

 1. Encyklopedie kachlů v Čechách, na Moravě a ve Slezsku (Čeněk Pavlík, Marek Vitanovský), 2004
 2. Pád Veľkej Moravy (Jiří Macháček), 2016
 3. Encyklopedie pravěkých pokladů v Čechách (Michal Lutovský, Jiří Militský, Lubor Smejtek), 2013
 4. Spišské exody v 20. storočí (Miroslav Pollák), 2017
 5. Ľudské práva a slobody na Spiši v minulosti (Alexander Bröstl), 2017
 6. Naše priezviská (Milan Majtán), 2018
 7. Nová kuchárska kniha (Terézia Vansová), 2018
 8. Kultúrny atlas Slovenska (Daniel Kollár, Kliment Ondrejka), 2015
 9. Prírodný atlas Slovenska (Daniel Kollár, Kliment Ondrejka), 2015
 10. Ideálny obraz národa (Rastislav Molda), 2017
 11. 1918. Rozpad Rakousko-Uherska a vznik Československa (Jan Rychlík), 2018
 12. Slovenské dejiny II. 1526-1780 (Michal Bada), 2017
 13. Spiš – turistický sprievodca (Juraj Kucharík), 2018
 14. Dejiny slovenského lekárnictva I. (Anton Bartunek), 2012
 15. Život ve staletích – 13. století (Vlastimil Vondruška), 2010
 16. Život ve staletích – 14. století (Vlastimil Vondruška), 2018
 17. Stredoveké premonštrátske kláštory v slovenskej časti územia bývalého ostrihomského arcibiskupstva (Henrieta Žažová), 2017
 18. Odetí do krásy (Jana Kucbeľová, Peter Brenkus), 2018
 19. Fajansa na Slovensku (Irena Pišútová), 2016
 20. Maľby na skle (Irena Pišútová), 2010
 21. Atlas liečivých rastlín (Ľ. Thurzová), 2010
 22. Ottova encyklopédia húb (Ladislav Hagara), 2014
 23. Zoologie obratlovců (Jiří Gaisler), 2018
 24. Vtáky. Ottov sprievodca prírodou, 2015
 25. Ryby našich vôd (Franck Hecker), 2014
 26. Savci Evropy, Severní Afriky a Blízkého Východu, 2018
 27. Hmyz a motýle, 2016
 28. Historie a změny klimatu (Pascal Acot), 2006
 29. Hudební nástroje (Antonín Modr), 2009
 30. Dějiny hudby II. Renensance (Naďa Hrčková), 2005
 31. Historické lovecké zbraně (Vladimír Dolínek, Jan Šach), 2012
 32. Slovenskí zbojníci. Ako to naozaj bolo (Matúšková, Renáta), 2017
 33. Ikony architektúry (Darina Lalíková), 2017
 34. Gorazdov odkaz (Teofil Klas), 2018
 35. Historický a sociolingvistický kontext kodifikácií slovanských jazykov (Juraj Glovňa), 2017
 36. Mária Terézia (Ivan Mrva), 2018
 37. Cestou-necestou za polárnym slnkom (Svetozár Krno), 2017
 38. 1968. Polčas rozpadu komunistického režimu. Denník novinára (Juraj Alner), 2018
 39. Algorithms in Art (Magda Stanová), 2016
 40. Ex libris (Dalfar), 2016
 41. Eichmann v Jeruzaleme (Hannah Arendt), 2016
 42. Cesta hrdinov SNP od Dukly po Devín (Andrej Renčko), 2017
 43. Štyridsať rokov v tajných službách (A. A. Zdanovič, V. S. Izmozik), 2017
 44. Husák v odboji a SNP 1938-1945 (Tomáš Černák, Martin Mocko), 2017
 45. Vojna. Malé poznámky z môjho života na bojišti v rokoch 1914-1918 (Samuel Činčurák), 2016
 46. Levočské povesti (Ján Milčák, Stanislav Lajda), 2017
 47. Biľak. Zradca alebo kolaborant? (Peter Jašek), 2018
 48. Zlatá bohéma. Umelecká bohéma v Bratislave 1920-1938 (Martin Vašš), 2018
 49. Beethoven a múza. Missa solemnis (Otakar Kořínek), 2017
 50. História (Kolektív), 2014
 51. Der Große Brockhaus. Handbuch des Wissens in zwanzig Bänden 1. A – Ast. (Kolektív), 1928
 52. Der Große Brockhaus. Handbuch des Wissens in zwanzig Bänden 2. Asu – Bla. (Kolektív), 1929
 53. Der Große Brockhaus. Handbuch des Wissens in zwanzig Bänden 3. Ble – Che. (Kolektív), 1929
 54. Der Große Brockhaus. Handbuch des Wissens in zwanzig Bänden 4. Chi – Dob. (Kolektív), 1929
 55. Der Große Brockhaus. Handbuch des Wissens in zwanzig Bänden 5. Doc – Ez. (Kolektív), 1930
 56. Der Große Brockhaus. Handbuch des Wissens in zwanzig Bänden 6. F – Gar. (Kolektív), 1930
 57. Der Große Brockhaus. Handbuch des Wissens in zwanzig Bänden 7. Gas – Gz. (Kolektív), 1930
 58. Der Große Brockhaus. Handbuch des Wissens in zwanzig Bänden 8. H – Hz. (Kolektív), 1931
 59. Der Große Brockhaus. Handbuch des Wissens in zwanzig Bänden 9. I – Kas. (Kolektív), 1931
 60. Der Große Brockhaus. Handbuch des Wissens in zwanzig Bänden 10. Kat – Kz. (Kolektív), 1931
 61. Der Große Brockhaus. Handbuch des Wissens in zwanzig Bänden 11. L – Mah. (Kolektív), 1932
 62. Der Große Brockhaus. Handbuch des Wissens in zwanzig Bänden 12. Mai – Mud. (Kolektív), 1932
 63. Der Große Brockhaus. Handbuch des Wissens in zwanzig Bänden 13. Mue – Ost. (Kolektív), 1932
 64. Der Große Brockhaus. Handbuch des Wissens in zwanzig Bänden 14. Osu – Por. (Kolektív), 1933
 65. Der Große Brockhaus. Handbuch des Wissens in zwanzig Bänden 15. Pos – Rob. (Kolektív), 1933
 66. Der Große Brockhaus. Handbuch des Wissens in zwanzig Bänden 16. Roc – Schq. (Kolektív), 1933
 67. Der Große Brockhaus. Handbuch des Wissens in zwanzig Bänden 17. Schra – Spu. (Kolektív), 1934
 68. Der Große Brockhaus. Handbuch des Wissens in zwanzig Bänden 18. Spy – Tot. (Kolektív), 1934
 69. Der Große Brockhaus. Handbuch des Wissens in zwanzig Bänden 19. Tou – Wam. (Kolektív), 1934
 70. Der Große Brockhaus. Handbuch des Wissens in zwanzig Bänden 20. Wan – Zz. (Kolektív), 1935

Názvy titulov k dispozícii v čitárni Múzea v Spišskej Novej Vsi získaných z projektu Fondu na podporu umenia v roku 2017

 1. Gojda, Martin: Archeologie a dálkový průzkum. Historie, metody, prameny. Academia, 2017
 2. Babják, Juraj: Bolesť v kameni ukrytá. Pomníky padlým v prvej svetovej vojne na Slovensku. Pozsony/Pressburg/Bratislava, 2017
 3. Hreha, Rastislav – Šiška, Stanislav: Bukovohorská kultúra na Slovensku. VEDA, 2015
 4. Martinková, Petra E.: Bylinkové rozprávky. FACE, 2016
 5. Podolinská, Tatiana – Hruštič, Peter (Eds.): Čiernobiele svety. Rómovia v majoritnej spoločnosti na Slovensku. VEDA, 2016
 6. Zuskinová, Iveta: Črpáky tradičné a súčasné. OZ Spoločnosť priateľov Múzea liptovskej dediny, 2017
 7. Uličný, Ferdinand: Dejiny Liptova od 9. do 19. storočia. Komunitná nadácia Liptov, 2015
 8. Lettrich, Jozef: Dejiny novodobého Slovenska. Nadácia Dr. Jozefa Lettricha, 2012
 9. Zamarovský, Vojtech: Dejiny písané Rímom. Perfekt, 2016
 10. Denková, Zuzana (Ed.): Etnológ v teréne. Zväz múzeí Slovenska, 2016
 11. Vidlička, Ľubomír: Fauna Slovenska I. (Blattaria – šváby, Mantodea – modlivky). VEDA, 2001
 12. Brtek, Ján: Fauna Slovenska II. (Žiabrovky, štítovky, škľabovky, hrachovky). VEDA, 2005
 13. Hudec, Igor: Fauna Slovenska III. (Anomopoda, Ctenopoda, Haplopoda, Onychopoda). VEDA, 2010
 14. Semelbauer, Marek: Fauna Slovenska IV. (Lauxaniidae – Tieňovkovité). VEDA, 2016
 15. Goliašová, Kornélia – Michalková, Eleonóra: Flóra Slovenska VI./4. VEDA, 2017
 16. Kolektív: Historia Scepusii I. Dejiny Spiša do roku 1526. Post Scriptum, 2009
 17. Kolektív: Historia Scepusii II. Dejiny Spiša od roku 1526 do roku 1918. Post Scriptum, 2016
 18. Tomaško, Ivan: Historické parky a okrasné záhrady na Slovensku. VEDA, 2004
 19. Duchoňová, Diana – Fundarková, Anna (Eds.): Hrady a hradné panstvá na Slovensku. VEDA, 2017
 20. Dangl, Vojtech – Bystrický, Valerián a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov I. VEDA, 2015
 21. Dangl, Vojtech – Bystrický, Valerián a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov II. VEDA, 2015
 22. Stoličná-Mikolajová, Rastislava – Nováková, Katarína: Kulinárna kultúra regiónov Slovenska. VEDA, 2013
 23. Košťál, Jaroslav: Kvetena. Dajama, 2010
 24. Novotný, Vlastislav: Mince Československa 1918-1992, České republiky a Slovenské republiky 1993-2017. Jarmila Novotná, 2016
 25. Majo, Juraj – Kusendová, Dagmar: Náboženský atlas Slovenska. Dajama, 2015
 26. Benža, Mojmír – Kusendová, Dagmar – Majo, Juraj – Tišliar, Pavol: Národnostný atlas Slovenska. Dajama, 2015
 27. Moravec, Jiří a kol.: Plazi (Reptilia). Academia, 2015
 28. Tóth, Jozef – Rusnák, Martin: Pomenovanie slovenských obcí v rokoch 1867-1920. Tlačiareň Kubík Námestovo, 2015
 29. Válek, Igor: Povesti o slovenských jazerách, plesách, studniach a studničkách. Matica slovenská, 2017
 30. Mintalová, Zubercová, Zora: Príbeh vlákna. Textilné remeslá na Slovensku. Slovart, 2016
 31. Lengová, Miram: Remeslo, cech a obchod na Spiši do polovice 17. storočia. Marenčin PT, 2017
 32. Slovák, Jozef: Rozprávky pre zvedavé deti, zvieratá a dospelých. Verbarium, 2017
 33. Gauss, Karl-Markus: Roztratení Nemci. Absynt, 2017
 34. Dvořák Pavel: Stopy dávnej minulosti 8. Rak, 2016
 35. Veselovská, Eva – Adamko, Rastislav – Bednáriková, Janka: Stredoveké pramene cirkevnej hudby na Slovensku. Ústav hudobnej vedy SAV, 2017
 36. Kučera, Matúš: Stredoveké Slovensko. Perfekt, 2016
 37. Králik, Ľubor: Stručný etymologický slovník slovenčiny. VEDA, 2015
 38. Kapusta, Milan – Kyselová, Zuzana: Tatry a kvety. Litvor, 2016
 39. Mintalová, Zubercová, Zora: Tradície na Slovensku. Slovart, 2015
 40. Kolektív: Veľká kniha školáčika. Allegro, 2017
 41. Pejša, Robert: Vztahy Československa a Maďarska v letech 1918-1939. Karolinum, 2017
 42. Křesadlová, Lenka – Vilím, Stanislav: Xerotermné rastliny v záhrade. CP Books, 2005
 43. Piscová, Veronika: Zmeny vegetácie Tatier na vybraných lokalitách ovplyvnených človekom. VEDA, 2011
 44. Babka, Lukáš – Opleštilová, Hana: Zmizelý svět Podkarpatské Rusi ve fotografiích Rudolfa Hůlky. Národní knihovna ČR, 2016
 45. Belan, Rudolf: Zväzáci 1945-1970. Slovart, 2015
 46. Salner, Peter: Židia na Slovensku po roku 1945. VEDA, 2016.
 47. Kavuliak, Andrej: Historický miestopis Oravy. Vydavateľstvo SAV, 1955
 48. Valašťan, Bohuslav: Slovenský ľudový spevník. Matica slovenská, 1948
 49. Špirko, Jozef: Umelecko-historické pamiatky na Spiši. Spišská Kapitula, 1936
 50. Plicka, Karol: Levoča. Osveta, 1980
 51. Dvořák, Pavel – Kállay, Karol: Krvavá grófka. Alžbeta Bátoryová. Fakty a výmysly. Rak, Slovart, 1999
 52. Kolektív: Slovensko 4 – Kultúra. Obzor, 1979
 53. Kolektív: Slovenská vlastiveda 1. SAVU, 1943
 54. Kolektív: Slovenská vlastiveda 2. SAVU, 1943
 55. Kolektív: Slovenská vlastiveda 3. SAVU, 1944
 56. Kolektív: Slovenská vlastiveda 4. SAVU, 1946
 57. Kolektív: Slovenská vlastiveda 5. SAVU, 1948
 58. Kollárová, Zuzana – Jančeková, Mária (Eds.): 500 rokov športu kežmarského. JADRO, 2014
 59. Federmayer, Frederik: Lexikón erbov šľachty na Slovensku I. Trenčianska stolica. Hajko a Hajková, 2000
 60. Meier, Jörg: Untersuchungen zur deutschsprachigen Presse in der Slowakei. Modrý Peter, 1993
 61. Piirainen, Ilpo Tapani – Ziegler, Arne: Das älteste Gerichtsbuch der Stadt Käsmark/Kezmarok aus den Jahren 1533-1553. Polypress, 1998
 62. Piirainen, Ilpo Tapani – Ziegler, Arne: Collectanea allerley nutzlicher vnnd nothwendiger Regeln des Rechtens. Modrý Peter, 1995
 63. Piirainen, Ilpo Tapani: Das Rechtsbuch der XI Zipser Städte. Polypress, 2003
 64. Piirainen, Ilpo Tapani: Nachträge zum Zipser Recht. Polypress 2001
 65. Drška, Richard: Mestská správa Skalice do roku 1711. Záhorské múzeum v Skalici, 2016
 66. Kolektív: Levočská biela pani. SNM Levoča, 2011
 67. Novotná, Mária – Piatrová, Alena (Eds.): Majster Pavol z Levoče. Ruky a zlato v službe ducha. SNM Levoča, 2017
 68. Župník, Peter: Pohľad. Oltár Majstra Pavla. Peter Župník. SNM Levoča, 2017
 69. Kolektív: U nas na Spišu. SNM Levoča, 2014
 70. Novotná, Mária: K počiatkom jezuitov na Spiši. SNM Levoča, 2013
 71. Uharčeková-Pavúková, Dáša: Čo ponúkala hradná kuchyňa. SNM Levoča, 2012
 72. Kolektív: Z cechovej truhlice. Cechové pamiatky na Slovensku. SNM Historické múzeum, 2016
 73. Kolektív: Umenie a príroda stredovekej Európy. Slovenská národná galéria, 2013
 74. Petrakovičová, Agáta (Ed.): Tradičný hrnčiarsky a kuchynský riad. SNM Múzeum Ľudovíta Štúra, 2012
 75. Klein, Bohuš: Sídla na Slovensku obývané nemeckým obyvateľstvom na vojenských mapách v druhej polovici 18. storočia. Sineal, 2008
 76. Sopoliga, Miroslav: Poklady ľudovej kultúry. Spoločnosť priateľov ukrajinsko-rusínskej kultúry, 2012
 77. Sopoliga, Miroslav: Perly ľudovej architektúry. Dino, 1996.
 78. Budaj, Marek: Košický zlatý poklad. Slovart, 2008
 79. Pöss, Ondrej: Dejiny a kultúra karpatských Nemcov. SNM Múzeum kultúry karpatských Nemcov, 2007
 80. Sulaček, Jozef: Osudy židovských inžinierov na Slovensku v rokoch 1938 – 1945 1. časť. SNM Múzeum židovskej kultúry, 2017
 81. Mešťan, Pavol – Čaplovič, Dušan: Rasové násilie v dejinách a v prítomnosti. SNM, 2001

Názvy titulov k dispozícii v čitárni Múzea Spiša v Spišskej Novej Vsi získaných z projektu Fondu na podporu umenia v roku 2016

 1. Šefců, Ondřej: Architektura. Lexikon architektonických prvků a stavebního řemesla. Grada, 2013
 2. Atlas Tatier. Neživá príroda. Tatrzansky park narodowy, 2015
 3. Gojdičová, Ema, Mártonfi, Pavol, Mártonfiová, Lenka: Botany – Vascular plants. Botanika – Cievnaté rastliny. Ústav vysokohorskej biológie Žilinskej univerzity, 2008
 4. Kolektív: Buk a bukové ekosystémy Slovenska. Veda, 2011.
 5. Kolektív: Česko. Ottův historický atlas. Ottovo nakladatelství, 2010.
 6. Mulík, Peter: Čo písal o našich dejinách Franko Sasinek. Matica slovenská, 2015.
 7. Šedivý, Juraj a kol.: Dejiny Bratislavy 1. Slovart, 2012.
 8. Hrčková, Naďa: Dějiny hudby I. (Evropský středověk) + CD. Ikar, 2005
 9. Kačic, Ladislav: Dějiny hudby III. (Baroko) + CD. Ikar, 2009
 10. Šišková, Ingeborg: Dejiny hudby IV. (Klasicizmus) + CD. Ikar, 2011
 11. Hrčková, Naďa: Dejiny hudby V. (Hudba 19. storočia) + CD. Ikar, 2010
 12. Hrčková, Naďa: Dejiny hudby VI. (2) (Hudba 20. storočia) + CD. Ikar, 2006
 13. Záborský, Jonáš: Dejiny kráľovstva Uhorského. Slovart, 2012
 14. Kučera, Matúš: Dejiny sa píšu pre jestvujúcu generáciu. Vydavateľstvo Spolku slovenských spisovateľov, 2014
 15. Platznerová, Katarína: Dejiny umenia od A po Z. Príroda, 2014
 16. Danglová, Oľga: Dekor symbol. Dekoratívna tradícia na Slovensku a európsky kontext. VEDA, 2001
 17. Kucharská, Veronika: Ducissa. Život kňažnej Hedvigy v časoch Jagellovcov. Post Scriptum, 2014.
 18. Le Goff, Jacques, Schmitt, Jean-Claude: Encyklopedie středověku. Vyšehrad, 2014
 19. Kovařík, Jiří, Křížek, Leonid: Historie evropských duelů a šermu I. Mladá fronta, 2013
 20. Kovařík, Jiří, Křížek, Leonid: Historie evropských duelů a šermu II. Mladá fronta, 2014
 21. Křížek, Leonid: Historie evropských duelů a šermu III. Mladá fronta, 2014
 22. Šach, Jan: Chladné zbraně. Fotografický atlas. Aventinum, 2008.
 23. Dióši, Daniel, Klinerová Lucia a kol.: Keď pri Hrone vládli Kelti. P+M, 2015
 24. Lengová, Miriam: Kežmarskí remeselníci. Vivit, 2013
 25. Koblížek, Jaroslav, Řepka, Radomír: Klíč k určování stanoviště významných lesních rostlin ve vegetativním stavu. Sursum, 2003
 26. Kolektív: Lesy Belianskych Tatier. VEDA, 2008
 27. Dolínek, Vladimír, Šach, Jan: Lovecké zbraně. Fotografický atlas. Aventinum, 2006.
 28. Ďuďa, Rudolf, Ozdín, Daniel: Minerály Slovenska. Granit, 2012
 29. Danglová, Oľga: Modrotlač na Slovensku. ÚĽUV, 2014
 30. Rybka, Vlastimil, Josková Radka: Ottova encyklopédie. Naša kvetena. Vlhké lúky, 2015
 31. Vozárová, Marta: Osobnosti botaniky na Slovensku. VEDA, 2010
 32. Kočiš, Jozef, Kurucárová, Jana: Palatín. Životné osudy Juraja Thurzu. Georg, 2012.
 33. Illášová, Ľudmila, Šípošová, Helena, Juríková, Tünde: Plody a semená rastlín v tvorbe ozdôb a šperkov. VEDA, 2013
 34. Novotný, Ľubomír: Počiatky pravekého umenia na Slovensku. Vydavateľstvo Matice slovenskej, 2013
 35. Slivka, Michal: Pohľady do stredovekých dejín Slovenska. Matica slovenská, 2013
 36. Bada, Michal, Bartlová, Alena: Putovanie dejinami pod múrmi Oravského hradu. VEDA, 2015
 37. Gáspár, Zsusza: Rakúsko-Uhorsko. Habsburská ríša v rokoch 1867-1918. Slovart, 2011
 38. Hegedušová Vantarová, Katarína, Škodová, Iveta: Rastlinné spoločenstvá Slovenska 5. Travinno-bylinná vegetácia. VEDA, 2014
 39. Stoličná Rastislava: Slovensko - európske kontexty ľudovej kultúry. VEDA, 2000
 40. Slavkovský, Peter: Slovenský roľník. Pramene k štúdiu spôsobu života. VEDA, 2013
 41. Kučera, Zdeněk: Staré mapy naší země. Rubico, 2016
 42. Botíková, Marta, Švecová, Soňa, Jakubíková, Kornélia: Tradície slovenskej rodiny. VEDA, 1997
 43. Mojmír Benža: Tradičný odev Slovenska. ÚĽUV, 2015
 44. Kamenec, Ivan: Tragédia politika, kňaza a človeka. Dr. Jozef Tiso, 1887-1947. Premedia, 2013
 45. Kučera, Peter: Vegetačný stupeň smrečín v Západných Karpatoch – rozšírenie a spoločenstvá. Univerzita Komenského, 2012.
 46. Weldon, Owen: Veľký ilustrovaný atlas zvierat. Svojtka, 2009
 47. Kolektív: Vojenské dejiny od praveku do roku 1648. Ottovo nakladateľstvo, 2013.
 48. Segeš, Vladimír: Vojenské dejiny Slovenska a Slovákov. Ottovo nakladateľstvo, 2015
 49. Danglová, Oľga: Výšivka na Slovensku. ÚĽUV, 2009
 50. Třeštík, Dušan: Vznik Velké Moravy. Moravané, Čechové a střední Evropa v letech 791-871. Nakladatelství Lidové noviny, 2013
 51. Black, Jeremy: Zbraně, které změnily svět. Víkend, 2009.
 52. Elschek, Oskár: Dejiny slovenskej hudby. Ústav hudobnej vedy SAV, 1996
 53. Kolektív: Renesancia – umenie medzi neskorou gotikou a barokom. Slovart, 2009

Tešíme sa na vašu návštevu v čitárni Múzea Spiša v Spišskej Novej Vsi

Otváracie hodiny:
Pondelok - piatok: 9.00 - 16.00 hod.
kniznica@muzeumspisa.com