Reštaurovanie unikátneho súboru kachlíc z archeologického výskumu lokality Letanovce - Kláštorisko

Číslo projektu: 20-541-02779

Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi v roku 2021 úspešne zrealizovalo projekt, ktorého cieľom bolo zreštaurovanie 40 ks unikátnych gotických a ranonovovekých kachlíc z lokality Letanovce – Kláštorisko, vďaka čomu sa vrátil ich pôvodný vzhľad, zvýšila ich estetická stránka a umelecko-historická hodnota, ale aj možnosti ďalšej prezentácie formou výstav. Reštaurátorom a odborným garantom projektu bol Mgr. art. M. Rosenberger, člen komory reštaurátorov SR. Okrem samotných zreštaurovaných kachlíc je výstupom projektu aj podrobný Záznam o reštaurovaní, ktorý obsahuje samostatný návrh na reštaurovanie a záznam o priebehu reštaurovania pre každú jednu kachlicu (č. 2020/001 až 2020/040). Jeho súčasťou je aj návrh spôsobu uloženia v depozitári a pri prezentácii zbierkového predmetu, záznam tiež obsahuje výsledky chemických rozborov glazúr a keramických hmôt (Mgr. M. Hložek, PhD.), umelecko-historický rozbor daného súboru (Mgr. Z. Janošíková) a údaje o archeologických prameňoch z výskumu kláštora (Mgr. M. Hudák).

Zbierky boli prevezené do reštaurátorských dielní v júli 2020. Samotné reštaurovanie sa realizovalo v mesiacoch august 2020 – máj 2021. Základom reštaurátorských prác bolo odsolenie kachlíc pomocou zábalov z buničitej vaty namočenej v destilovanej vode alebo ponorom v destilovanej vode. Nasledovalo dočistenie povrchu glazúr kyselinou octovou, neutralizovanie v destilovanej vode, tmelenie drobných prasklín, prípadne celková rekonštrukcia kachlice. Farebná retuš bola prevedená akvarelovými farbami, staršie stmavnuté retuše boli odstránené. V máji 2021 boli zreštaurované zbierky vrátené do depozitára múzea. Vybrané kachlice boli inštalované do vitríny v stálej expozícii História Spiša v Múzeu Spiša v Spišskej Novej Vsi. Múzeum Spiša sa zároveň zmluvne zaviazalo spolupracovať s Pamiatkovým úradom SR pri tvorbe expozície Dejiny Červeného Kláštora. Jej súčasťou bude aj výber kachlíc z Kláštoriska. V horizonte 5 rokov múzeum plánuje využiť ďalšie reštaurované kachlice pri tvorbe výstavy venovanej zaniknutému kláštoru na Kláštorisku.

Projekt podporil z verejných zdrojov Fond na podporu umenia.

Fotodokumentácia z projektu

Fotodokumentácia z projektu číslo 20-541-02779 podporeného Fondom na podporu umenia – Reštaurovanie unikátneho súboru kachlíc z archeologického výskumu lokality Letanovce - Kláštorisko

Fotodokumentácia z projektu číslo 20-541-02779 podporeného Fondom na podporu umenia – Reštaurovanie unikátneho súboru kachlíc z archeologického výskumu lokality Letanovce - Kláštorisko

Fotodokumentácia z projektu číslo 20-541-02779 podporeného Fondom na podporu umenia – Reštaurovanie unikátneho súboru kachlíc z archeologického výskumu lokality Letanovce - Kláštorisko

Fotodokumentácia z projektu číslo 20-541-02779 podporeného Fondom na podporu umenia – Reštaurovanie unikátneho súboru kachlíc z archeologického výskumu lokality Letanovce - Kláštorisko

Fotodokumentácia z projektu číslo 20-541-02779 podporeného Fondom na podporu umenia – Reštaurovanie unikátneho súboru kachlíc z archeologického výskumu lokality Letanovce - Kláštorisko

Fotodokumentácia z projektu číslo 20-541-02779 podporeného Fondom na podporu umenia – Reštaurovanie unikátneho súboru kachlíc z archeologického výskumu lokality Letanovce - Kláštorisko

Fotodokumentácia z projektu číslo 20-541-02779 podporeného Fondom na podporu umenia – Reštaurovanie unikátneho súboru kachlíc z archeologického výskumu lokality Letanovce - Kláštorisko

Fotodokumentácia z projektu číslo 20-541-02779 podporeného Fondom na podporu umenia – Reštaurovanie unikátneho súboru kachlíc z archeologického výskumu lokality Letanovce - Kláštorisko

Fotodokumentácia z projektu číslo 20-541-02779 podporeného Fondom na podporu umenia – Reštaurovanie unikátneho súboru kachlíc z archeologického výskumu lokality Letanovce - Kláštorisko

Fotodokumentácia z projektu číslo 20-541-02779 podporeného Fondom na podporu umenia – Reštaurovanie unikátneho súboru kachlíc z archeologického výskumu lokality Letanovce - Kláštorisko

Fotodokumentácia z projektu číslo 20-541-02779 podporeného Fondom na podporu umenia – Reštaurovanie unikátneho súboru kachlíc z archeologického výskumu lokality Letanovce - Kláštorisko

Fotodokumentácia z projektu číslo 20-541-02779 podporeného Fondom na podporu umenia – Reštaurovanie unikátneho súboru kachlíc z archeologického výskumu lokality Letanovce - Kláštorisko

Fotodokumentácia z projektu číslo 20-541-02779 podporeného Fondom na podporu umenia – Reštaurovanie unikátneho súboru kachlíc z archeologického výskumu lokality Letanovce - Kláštorisko

Fotodokumentácia z projektu číslo 20-541-02779 podporeného Fondom na podporu umenia – Reštaurovanie unikátneho súboru kachlíc z archeologického výskumu lokality Letanovce - Kláštorisko