Názov projektu:

Akvizícia zoologických preparátov za účelom budovania prírodovednej expozície a doplnenia zbierkového fondu

Číslo projektu: 20-522-03394

Zámerom projektu bolo zakúpenie troch dermoplastických preparátov živočíchov, ktoré budú použité v pripravovanej prírodovednej expozícii v Múzeu Spiša. Jednou z prezentovaných oblastí budú aj Tatry, preto boli zvolení významní zástupcovia vysokohorskej fauny – mláďa kamzíka vrchovského tatranského a dva dospelé samce svišťa vrchovského. Kamzík vrchovský tatranský (Rupicapra rupicapra tatrica) patrí medzi chránené druhy živočíchov, žije iba na území Tatier a predstavuje endemický poddruh európskych kamzíkov. Svišť vrchovský alpský (Marmota marmota marmota) je zase endemickým druhom Európy, ktorý žije napríklad v Alpách, ale aj na Slovensku. Oba druhy sú na našom území vzácne a získanie ich preparátov je pomerne náročné, ale práve vďaka projektu mohli tieto druhy obohatiť zoologický zbierkový fond múzea. Položky budú do vybudovania expozície dočasne využité na prezentačné účely vo forme výstav pre širokú verejnosť či na výchovno-vzdelávacie aktivity pre žiakov materských, základných a stredných škôl. Zároveň poskytnú aj významný študijný a porovnávací materiál pre odborných pracovníkov či študentov. Novonadobudnuté zbierkové predmety sú v súčasnej dobe pre návštevníkov prístupné v rámci výstavy zameranej na akvizičnú činnosť múzea s názvom „Prírodovedné zbierky posledného desaťročia“. Akvizíciu podporil z verejných zdrojov Fond na podporu umenia.

Fotodokumentácia

Fotodokumentácia