Názov projektu:

Názov projektu: Rusíni na Spiši

Číslo projektu: 20-521-01935

Spiš je jedným z najrozmanitejších krajov Slovenska, bohatý svojou históriou i kultúrou, na ktorej formovaní sa podieľali a dodnes podieľajú aj národnostné menšiny. Preto sa Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi rozhodlo postupne predstaviť každú z týchto národnosti prostredníctvom výstav, podujatí, programov a monografií. Ako prvej sa múzeum venuje rusínskej národnosti. Hlavnou projektovou aktivitou je realizácia výstavy „Rusíni na Spiši.“ Zámerom výstavy je priblížiť dejiny a život Rusínov žijúcich na Spiši odbornej i laickej verejnosti. Súčasťou výstavy je aj množstvo sprievodných podujatí, ako uvedenie monografie „Dejiny Rusínov na Spiši“ (podporenej Fondom na podporu kultúry národnostných menšín), večerná prehliadka predstavujúca rusínske Vianoce, či špeciálne interaktívne programy pre deti a školskú mládež. Hlavnou cieľovou skupinou výstavy sú predovšetkým spišskí Rusíni, ktorí sa vďaka nej môžu dozvedieť viac o svojich dejinách a tradíciách. Sekundárne sú cieľovou skupinou ľudia z majority, ktorí sa zaujímajú o históriu a folklór spišských Rusínov. Vernisáž výstavy sa uskutočnila 17. 9. 2020. Výstava potrvá do 15. júna 2021, preto sa stane súčasťou podujatí k Roku kresťanskej kultúry vyhlásenému na rok 2021, keďže dôležitou súčasťou rusínskej identity bolo aj náboženstvo.

Výstava „Rusíni na Spiši“ bola finančne podporená Fondom na podporu umenia.

Fotopríloha

Fotodokumentácia

Fotodokumentácia

Fotodokumentácia

Fotodokumentácia

Fotodokumentácia

Fotodokumentácia