Názov projektu:

Dejiny Rusínov na Spiši

Číslo projektu: 20-230-00642

Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi si zvolilo za cieľ dlhodobo sa venovať národnostiam, ktoré žili a žijú v regióne Spiša. Tieto národnosti prezentuje formou výstav a publikácií. Prvou národnosťou, ktorou sa pracovníci Múzea Spiša zaoberajú, sú Rusíni. Spišským Rusínom je venovaná výstava s príznačným názvom „Rusíni na Spiši,“ ktorá bola podporená Fondom na podporu umenia. Počas trvania výstavy sa koná viacero sprievodných podujatí.

Najvýznamnejším z nich je uvedenie publikácie „Dejiny Rusínov na Spiši.“ Autormi výstavy i publikácie sú pracovníci múzea Martin Furmanik, Juraj Pavlis, Mária Staňová Michalková a Miroslav Števík. Kniha pojednáva o dejinách Rusínov na Spiši od najstarších čias až do súčasnosti. Časť publikácie je venovaná aj spišským Rusínom z etnografického hľadiska. Monografia je publikačným výstupom dlhodobého výskumu, ktorý autori realizovali v rámci svojej vedecko-výskumnej činnosti. Kniha je unikátna hneď z viacerých hľadísk. V prvom rade ide vôbec o prvú publikáciu na Slovensku, ktorá sa podrobne venuje určitej národnosti v konkrétnom slovenskom regióne. Monografia navyše prináša množstvo poznatkov, ktoré sú verejnosti prezentované prvý krát. Knihu robí jedinečnou tiež to, že vychádza v dvoch jazykových verziách – slovenskej a rusínskej, ktorá má názov „   .“ Spišskí Rusíni si vďaka tomu o svojich dejinách môžu prečítať vo svojej materinskej reči. Mladej generácii spišských Rusínov to môže pomôcť zlepšiť si svoj rodný jazyk.

Kniha „Dejiny Rusínov na Spiši“ mohla uzrieť svetlo sveta vďaka mnohým inštitúciám i jednotlivcom. Archívny výskum bolo možné vykonať vďaka pomoci a ústretovosti pracovníkov a pracovníčok archívov v Levoči, Poprade, Spišskej Novej Vsi a Starej Ľubovni. Terénny etnografický výskum bolo možné uskutočniť vďaka ochote informátorov v spišských rusínskych obciach a miestnych samospráv. Výslednú podobu knihy zasa pomohli formovať recenzenti, korektorka, grafik, realizátorka máp a prekladateľka do rusínskeho jazyka.

Z hľadiska finančnej podpory má najväčšiu zásluhu na vydaní knihy Fond na podporu kultúry národnostných menšín. Publikáciu tiež podporili obce Jarabina, Veľký Lipník, Poráč, Závadka, Slovinky a Gréckokatolícke arcibiskupstvo Prešov. Knihu podporili aj Košický samosprávny kraj a Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi.

Kniha „Dejiny Rusínov na Spiši“ je prvou v rámci knižnej edície múzea s názvom „Dejiny národností na Spiši.“ V tejto edícii budú knižne postupne spracované všetky národnosti obývajúce Spiš v minulosti a súčasnosti. Múzeum Spiša chce prispieť k tolerancii medzi národnosťami tým, že oboznámi o dejinách a kultúre nielen samotných príslušníkov konkrétnej národnosti, ale i ostatné národnosti v regióne. Na základe vzájomného poznania tak budú ľudia rôznych národnosti vedieť lepšie porozumieť jeden druhému.

Fotodokumentácia

Fotodokumentácia