Názov projektu:

IV. etapa revitalizácie depozitárnych priestorov Múzea Spiša v Spišskej Novej Vsi - fond etnografie

Číslo projektu: 19-542-02846

Realizácia IV. etapy revitalizácie depozitárnych priestorov Múzea Spiša, v Národopisnom múzeu v Smižanoch prispela k zabezpečeniu prvostupňovej ochrany a uloženiu hodnotných zbierkových predmetov múzea z oblasti etnografie prostredníctvom nového účelového mobiliárneho vybavenia priestoru depozitu vyhovujúcim systémom na uloženie. Projekt prebiehal v dvoch etapách. V prvej- stavebnej etape, ktorá bola realizovaná z finančných prostriedkov Múzea Spiša, sa vykonali stavebné úpravy priestoru ( zamurovanie okenných otvorov, omietnutie a vymaľovanie stien a stropu, výmena podlahy ). Druhou etapou bola dodávka a montáž vstavaných skríň do depozitára. Nový úložný systém prispel k zabezpečeniu ochrany, prehľadnému, systematickému a bezprašnému uloženiu zbierok, bezpečnej manipulácií so zbierkovými predmetmi a k zväčšeniu úložného priestoru. Projekt bol realizovaný v depozitári etnografie- časti Ľudový odev v priestoroch Múzea Spiša, pobočnom zariadení v Národopisnom múzeu v Smižanoch v mesiacoch október 2019 - december 2019. Cieľovou skupinou sú kurátori a kustódi etnografického fondu Múzea Spiša.

Fotodokumentácia k projektu: IV. etapa revitalizácie depozitárnych priestorov Múzea Spiša v Spišskej Novej Vsi – fond etnografie

Depozitár etnografie pred revitalizáciou

Fotodokumentácia

Fotodokumentácia

I. časť: Stavebná úprava priestoru

Fotodokumentácia

Fotodokumentácia

Zamurovanie okenných otvorov

Fotodokumentácia

Fotodokumentácia

Omietnutie a vymaľovanie stien a stropu

Fotodokumentácia

Výmena podlahy

Fotodokumentácia

Zamurovaný okenný otvor z vonkajšej strany

II. časť: Dodávka a montáť vstavaých skríň

Fotodokumentácia

Fotodokumentácia

Uloženie zbierkových predmetov do vstavaných skríň

Fotodokumentácia

Fotodokumentácia

Depozitár etnografie po revitalizácii