Názov projektu:

Reštaurovanie ateliérového plátna

Číslo projektu: 19-541-02851

Fotodokumentácia