Názov projektu:

REŠTAUROVANIE HISTORICKÉHO NÁBYTKU ZO ZBIEROK MÚZEA SPIŠA V SPIŠSKEJ NOVEJ VSI

Číslo projektu: 19-541-02811

Zhrnutie výstupov projektu:
Zámerom projektu bolo reštaurovanie historického nábytku – sedacieho a stolového, ktorý je umiestnený v Expozícii historického nábytku v kaštieli v Markušovciach. Expozícia predstavuje vývoj nábytkových štýlov, doplnených o zbierky úžitkových predmetov a umeleckej histórie. Jednotlivé štýlové obdobia sú prezentované rôznymi typmi nábytku. Štýl biedermeier z 1. polovice 19. storočia prezentuje okrem iného aj sedací a stolový nábytok, konkrétne 4 ks stoličiek datované do rokov 1825 – 30 a jedálenský stôl s výsuvnou zásuvkou z roku 1825.

Stoličky 4 ks z obdobia biedermeier tvoria sedací komplet z 1. polovice 19. storočia z rokov 1825 – 30 (Prírastkové číslo S 1969/525 /1 – 4)
Stoličky boli rozobrané, sedacia časť vybraná, na stoličkách boli v minulosti odstránené sústružené, kónicky sa zužujúce spevňujúce trnože, z dôvodu ulomenia. Všetky časti boli rozobrané, očistené od starých nánosov a následne petrifikované s pridaním fungicidného prostriedku. Chýbajúce trnože boli vyhotovené z orechového dreva a jednotlivé korpusy spevnené a scelené. Na operadlovej časti jednej stoličky bola ulomená ozdobná časť, ktorá bola nahradená a osadená formou začapovania. Na jednotlivých stoličkách bolo značne poškodené dyhovanie degradáciu časom a zasýchaním. Dyhovanie bolo postupne upevňované a veľmi poškodené miesta a chýbajúce časti nahradené identickou dyhou.
Postupne bola odstránená aj šelaková politúra chemicky aj mechanicky, následne boli plochy pretmelené a dočistené a zjednotené domorením v rovnakom odtieni. Po tom nasledovala aplikácia šelakovej politúry použitím číreho bezfarebného šelaku bez vosku.
Sedáky stoličiek boli rozobrané a jednotlivé vrstvy očistené, ošetrené, doplne-né, prevrstvené a spevnené – africká tráva, konský vlas, tenká juta a režné plátno. Všetky sedáky boli prešité do pôvodného tvaru a čalúnené novou farebnou poťahovou látkou, zvýrazňujúcou štýl biedermeier. Po týchto úkonoch boli opätovne vsadené do jednotlivých stoličiek. Hlavným cieľom bolo prinavrátenie hmotovej podstaty a pôvodného vzhľadu tohto sedacieho nábytku.

Stôl jedálenský s výsuvnou zásuvkou, z obdobia biedermeier z 1. polovice 19. storočia, datovaný do roku 1825 (Prírastkové číslo S 2019/15)
Jedálenský stôl bol poznačený degradáciou materiálov a mechanickým poškodením dyhovania hornej platne stola, ulomenie a chýbajúce časti dĺžkovej a šírkovej trnože. Na stole boli v minulosti prevedené neprofesionálne zásahy. Časť podstoliny v prevedení smrekový masív bola napadnutá drevokazným hmyzom.
Počas reštaurovania bol stôl kompletne demontovaný. Všetky časti očistené, petrifikované s pridaním fungicidného prostriedku. Trnože, z ktorých jedna bola v torzálnom stave a jedna chýbajúca, boli znovu vyhotovené na základe dostupnej odbornej literatúry z materiálu – divá čerešňa. Následne boli osadené priečne aj pozdĺžne trnože. Ďalej boli realizované dorezby poškodených a chýbajúcich profilových líšt z materiálu – čerešňa. Nasledovalo lepenie uvoľnených dýh horného plátu stola a v podstoline. Podobne bola očistená a upevnená zásuvka a nakoniec záverečná povrchová úprava stola šelakovou politúrou v prevedení svetlý šelak bez vosku. Cieľom reštaurovania bolo prinavrátenie hmotovej podstaty a pôvodného vzhľadu stola.
Pri reštaurovaní uvedených zbierkových predmetov boli zachované všetky postupy tak, aby sa uchoval ich pôvodný stav - odborným ošetrením, doplnením chýbajúcich častí, povrchovou úpravou a čalúnením so zachovaním historického vzhľadu.
Cieľom projektu je skvalitnenie už existujúcej expozície v markušovskom kaštieli, jej oživenie, doplnenie a vytvorenie zážitkovej vizuálnej kulisy pre návštevníkov. Celkovým prínosom je ochrana zbierkového fondu odboru dejiny umenia a uchovávanie kultúrneho dedičstva.
Reštaurovanie bolo podporené z FPU finančnou čiastkou 8000 €.

Realizátori:
Tibor Kováč - reštaurátor, člen Komory reštaurátorov SR so špecializáciou Reštaurovanie historického nábytku a Reštaurovanie historických hodín
PhDr. Bernarda Kiczková, odborný garant za Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi

Miesto a čas realizácie projektu:
Reštaurovanie historického nábytku,
Reštaurátorské dielne Podtureň, okres Liptovský Mikuláš
1.8.2019 – 30.4.2020 vrátane prevozu

Cieľová skupina:
Odborná a laická verejnosť, návštevníci expozície v kaštieli, mladomanželské páry za účelom svadobných fotografií

Fotopríloha

K projektu: Reštaurovanie historického nábytku zo zbierok Múzea Spiša v Spišskej Novej Vsi

SEDACÍ KOMPLET Z OBDOBIA BIEDERMEIERU 1. POLOVICE 19. STOROČIA

Fotodokumentácia

Fotodokumentácia

Fotodokumentácia

Fotodokumentácia

Fotodokumentácia

Stav pred reštaurovaním

Fotodokumentácia

Fotodokumentácia

Fotodokumentácia

Fotodokumentácia

Fotodokumentácia

Fotodokumentácia

Priebeh prác

Fotodokumentácia

Fotodokumentácia

Fotodokumentácia

Fotodokumentácia

Fotodokumentácia

Stav po reštaurovaní

BIEDERMEIEROVÝ STÔL, JEDÁLENSKÝ S VÝSUVNOU ZÁSUVKOU

Fotodokumentácia

Fotodokumentácia

Fotodokumentácia

Fotodokumentácia

Fotodokumentácia

Stav pred reštaurovaním

Fotodokumentácia

Fotodokumentácia

Fotodokumentácia

Fotodokumentácia

Fotodokumentácia

Priebeh prác

Fotodokumentácia

Fotodokumentácia

Fotodokumentácia

Fotodokumentácia

Stav po reštaurovaní