Projekt FPU č.: 18-541-03087

Názov projektu: Reštaurovanie historických hodín a historického nábytku z kaštieľa v Markušovciach

Zámerom projektu bolo reštaurovanie historických hodín a historického nábytku – stoličiek umiestnených v Expozícii historického nábytku v kaštieli v Markušovciach, ktorá predstavuje vývoj nábytkových štýlov, doplnených o zbierky úžitkových predmetov a umeleckej histórie, medzi ktoré radíme aj zbierku historických hodín. Nakoľko projekt nebol podporený v plnom rozsahu, reštaurovanie stoličiek bolo vynechané a reštaurované boli 2 ks historických hodín rôznych štýlových období.

Hodiny komodové, jozefínske, rok 1770 – 1780, prírastkové číslo S 2013/27
Hodinový skelet bol rozobraný, kompletne reštaurovaný, zachovalé ozdobné prvky boli očistené, ošetrené, chýbajúce časti doplnené. Na povrchovej úprave bol v minulosti realizovaný neodborný zásah a viacero úprav. Stratigrafická sonda potvrdila sekundárne premaľby a zásahy. Povrchová úprava bola daná do pôvodného stavu v prevedení kriedovanie, polimetové striebrenie a farebné lazúry v dvoch odtieňoch zlatej. Následne boli vložené do korpusu všetky ozdobné prvky. Hodinový stroj bol očistený, celý mechanizmus ošetrený, premazaný a opätovne zoradený. Prevedená bola aj retuš smaltovaného ciferníka a k mechanike bol dodaný náťahový kľúč. Mechanizmus bol uvedený do funkčného stavu s odbíjaním do zvoncov.

Budík cestovný z obdobia empíru, rok 1830 – 1850, prírastkové číslo S 1969/511 Z budíka boli demontované všetky otváracie a zaisťovacie časti, aby mohlo dôjsť k vybratiu hodinového stroja. Značná časť jeho súčiastok bola veľmi poškodená, skorodovaná vplyvom nadmernej vlhkosti a jednotlivé súčiastky boli zaliate látkou, pripomínajúcou sadru. Následne boli jednotlivé súčiastky odhrdzavené, očistené a mnohé segmenty vyrobené a doplnené podľa pôvodných. Reštaurátorské práce na týchto hodinách boli veľmi náročné. Drevený korpus hodín bol očistený, prepolitúrovaný so zachovaním povrchovej úpravy a všetkých uchytných častí. K budíku bol dodaný dobový náťahový kľúč. Pri reštaurovaní uvedených zbierkových predmetov boli zachované všetky postupy tak, aby sa uchoval ich pôvodný stav – ošetrením korpusu hodín pre červotočom, doplnením chýbajúcich častí, vrátenie pôvodného stavu a uvedením hodinového stroja do funkčného stavu. Cieľom projektu je skvalitnenie už existujúcej expozície v markušovskom kaštieli, jej oživenie, doplnenie a vytvorenie zážitkovej vizuálnej a zvukovej kulisy pre návštevníkov. Celkovým prínosom je ochrana zbierkového fondu odboru dejiny umenia a uchovávanie kultúrneho dedičstva.
Reštaurovanie bolo podporené z FPU finančnou čiastkou 4 426 €.

Fotodokumentácia o priebehu reštaurovania

Hodiny komodové, jozefínske, rok 1770 – 1780, prírastkové číslo S 2013/27

Hodiny komodové, jozefínske, rok 1770 – 1780, prírastkové číslo S 2013/27

Hodiny komodové, jozefínske, rok 1770 – 1780, prírastkové číslo S 2013/27

Hodiny komodové, jozefínske, rok 1770 – 1780, prírastkové číslo S 2013/27

Budík cestovný z obdobia empíru, rok 1830 – 1850, prírastkové číslo S 1969/511

Budík cestovný z obdobia empíru, rok 1830 – 1850, prírastkové číslo S 1969/511

Budík cestovný z obdobia empíru, rok 1830 – 1850, prírastkové číslo S 1969/511

Budík cestovný z obdobia empíru, rok 1830 – 1850, prírastkové číslo S 1969/511