Projekt FNPU č. 18-542-03084

III. etapa revitalizácie depozitárnych priestorov Múzea Spiša v Spišskej Novej Vsi – fond archeológie a histórie

Zhrnutie výstupov projektu

Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi bolo úspešné v roku 2018 v rámci výzvy Fondu na podporu umenia v programe 5.4.2/2018 s názvom Ochrana zbierkových fondov, kde bol podaný projekt s názvom III. etapa revitalizácie depozitárnych priestorov Múzea Spiša v Spišskej Novej Vsi – fond archeológie a histórie. Podporený bol sumou 7000 eur a dofinancovaný Košickým samosprávnym krajom v sume 12 992 eur. Cieľom projektu bolo vnútorné vybavenie depozitu archeológie a histórie posuvnými policovými regálmi. Vďaka projektu sa zlepšili podmienky práce kurátorov zbierok archeológie a histórie zo zbierkami, zväčšila sa kapacita a predovšetkým ochrana zbierok spomínaných fondov. Projekt trval od druhej polovice roka 2018 do prvej polovice roka 2019.

Obr. 1. : Búracie práce

Obr. 1. : Búracie práce

Obr. 2. : Zamurovanie okenných otvorov

Obr. 2. : Zamurovanie okenných otvorov

Obr. 3. : Príprava podlahy

Obr. 3. : Príprava podlahy

Obr. 4. : Montáž podlahovej krytiny

Obr. 4. : Montáž podlahovej krytinye

Obr. 5. : Montáž regálového systému

Obr. 5. : Montáž regálového systému

Obr. 6. : Montáž regálového systému

Obr. 6. : Montáž regálového systému

Obr. 7. : Mobilný policový regál na uloženie zbierkových predmetov

Obr. 7. : Mobilný policový regál na uloženie zbierkových predmetov

Obr. 8. : Mobilný policový regál na uloženie zbierkových predmetov

Obr. 8. : Mobilný policový regál na uloženie zbierkových predmetov

Obr. 9. : Mobilný policový regál na uloženie zbierkových predmetov

Obr. 9. : Mobilný policový regál na uloženie zbierkových predmetov

Obr. 10. : Mobilný policový regál na uloženie zbierkových predmetov

Obr. 10. : Mobilný policový regál na uloženie zbierkových predmetov