Projekt FNPU č. 17-541-04468

Reštaurovanie 6 obrazov funkcionárov a richtárov XVI spišských miest

V zbierkovom fonde Múzea Spiša sa nachádza mimoriadne vzácna kolekcia 26 obrazov predstaviteľov Provincie XVI spišských miest z rokov 1775 – 1804. Pred realizáciou tohto projektu sa podarilo zreštaurovať dvanásť obrazov. Výstupom tohto projektu bolo zreštaurovanie ďalších šiestich obrazov, ktoré boli následne umiestnené v novej historickej expozícii v obnovenom Provinčnom dome, kde sa nachádzali už pred 240 rokmi. Ide o najcennejší súbor zbierok, ktorý sa stal súčasťou novej expozície. Prostredníctvom zreštaurovaných obrazov v novej historickej expozícii sú návštevníci oboznamovaní s osobnosťami (funkcionármi) provincie z rokov 1775 – 1804, systémom správy provincie, ako aj s dobovým oblečením a portrétnou tvorbou na Spiši. Ďalším výstupom projektu je komplexná Správa o reštaurovaní šiestich obrazov a ich umelecko-historický popis. Získané poznatky o obrazoch sú prezentované počas prehliadok expozície, resp. v sprievodných textoch.

Realizátorom projektu bol akademický maliar Miroslav Bezák, ktorý zreštauroval šesť obrazov richtárov sídiel Provincie XVI spišských miest. Zároveň odovzdal na dokumentačné oddelenie Správu o reštaurovaní šiestich obrazov richtárov Provincie XVI spišských miest, ktorá obsahuje aj historicko-umelecký popis diel. Umiestnenie šiestich obrazov v novej historickej expozícii múzea, v miestnosti č. 3 (zasadacia sieň provincie), realizovala Bc. Tatiana Stašiková, vedúca dokumentačného oddelenia Múzea Spiša.

Počas prvej fázy realizácie projektu (IX 2017) bola zabezpečená preprava obrazov do reštaurátorského ateliéru v Bratislave. Druhá fáza projektu spočívala v reštaurovaní obrazov (X 2017 – IV 2018). Počas tretej fázy projektu (V 2018) sa zabezpečil prevoz zreštaurovaných obrazov z ateliéru do výstavných priestorov Múzea Spiša, kde sa stali súčasťou novej historickej expozície – Dejiny Provincie XVI spišských miest.

Zreštaurovaný súbor obrazov z rokov 1775 – 1804 sa stal súčasťou novej stálej expozície Múzea Spiša – Dejiny Provincie XVI spišských miest, kde ich môžu vzhliadnuť návštevníci (domáci i zo zahraničia, školská mládež a pod.). Zároveň sú obrazy k dispozícii odbornej verejnosti (historikom umenia), keďže ide o unikátny súbor neskorobarokovej dobovej portrétnej tvorby na Spiši.

Propagácii projektu bola venovaná náležitá pozornosť, keďže ide o unikátnu kolekciu obrazov.

V auguste 2018 vyšla publikácia Sedem divov mesta Spišská Nová Ves v slovenskom, nemeckom a anglickom jazyku, ktorá obsahuje základné informácie o vzácnej kolekcii obrazov na s. 18 a 60, vrátane celostranového záberu na zasadaciu miestnosť s reštaurovanými obrazmi na s. 58 a 59. Na popiskoch - stojanoch pri obrazoch - v expozícii je uvedené: Reštaurovanie obrazov podporil z verejných zdrojov Fond na podporu umenia. Zároveň je na popiskoch prezentované logo FPU. Propagácia projektu sa uskutočnila aj na web. stránke Múzea Spiša.

V mesiaci jún 2018 vyšiel v časopise Veľká (3/2018) príspevok s názvom Veľká a jej narodeniny. Obsahuje základnú informáciu o procese reštaurovania kolekcie obrazov, ktorú autorovi predmetného príspevku poskytol historik Múzea Spiša - osoba zodpovedná za realizáciu tohto projektu. Okrem tlačenej podoby je časopis Veľká prístupný širokej verejnosti na www.velka.sk. Záznam o reštaurovaní obrazov v rámci tohto projektu sa nachádza na http://www.velka.sk/casopis/003/index.html#p=5.

Portrét – Joannes Kschenzsik, olejomaľba na plátne, drevený rám, 1775, zbierkový fond Múzea Spiša v Spišskej Novej Vsi, prír. č. 2/1956

Hodiny historicke

Stav pred reštaurovaním

Hodiny historicke

Stav po reštaurovaní

Portrét – Michael Obertzan, olejomaľba na plátne, drevený rám, 1775, zbierkový fond Múzea Spiša v Spišskej Novej Vsi, prír. č. 20/1956

Hodiny historicke

Stav pred reštaurovaním

Hodiny historicke

Stav po reštaurovaní

Portrét – Daniel Haasz, olejomaľba na plátne, drevený rám, 1775, zbierkový fond Múzea Spiša v Spišskej Novej Vsi, prír. č. 6/1956

Hodiny historicke

Stav pred reštaurovaním

Hodiny historicke

Stav po reštaurovaní

Portrét – Joannes Kirner, olejomaľba na plátne, drevený rám, datovaný 1775, v skutočnosti vyhotovený v roku 1776, zbierkový fond Múzea Spiša v Spišskej Novej Vsi, prír. č. 12/1956

Hodiny historicke

Stav pred reštaurovaním

Hodiny historicke

Stav po reštaurovaní

Portrét – Joannes Georgius Liedemann, olejomaľba na plátne, drevený rám, 1775, zbierkový fond Múzea Spiša v Spišskej Novej Vsi, prír. č. 23/1956

Hodiny historicke

Stav pred reštaurovaním

Hodiny historicke

Stav po reštaurovaní

Portrét – Georgius Raab, olejomaľba na plátne, drevený rám, 1775, zbierkový fond Múzea Spiša v Spišskej Novej Vsi, prír. č. 13/1956

Hodiny historicke

Stav pred reštaurovaním

Hodiny historicke

Stav po reštaurovaní