Projekt FNPU č. 17-541-04441

Reštaurovanie historických hodín a historického nábytku z kaštieľa v Markušovciach

Zhrnutie výstupov projektu:
Zámerom projektu bolo reštaurovanie historických hodín a historického nábytku - stoličiek umiestnených v Expozícii historického nábytku v kaštieli v Markušovciach, ktorá predstavuje jednotlivé nábytkové štýly v kontexte ich vývoja. Súčasťou expozície sú aj zbierky umeleckej histórie, remesiel, úžitkové predmety, medzi ktoré radíme aj zbierku historických hodín. Na reštaurovanie boli vybrané historické hodiny v počte 3 ks  rôznych štýlových období.

Stolové hodiny – pendule, Viedeň, výrobca A. Liszt, Viedeň, roky 1880 – 1900,
s prírastkovým číslom S 1969/408/1. Skelet hodín bol kompletne reštaurovaný, mosadzné ozdoby očistené, vrátane bočných sklenených výplni a vyhotovené boli chýbajúce dvierka na základe dobových predlôh. Pôvodný stav hodinovej skrinky bol dosiahnutý farebnosťou a zlátením plátkovým zlatom. Hodinový stroj s ciferníkom s rímskymi číslami bol vybraný z hodinovej skrinky a kompletne rozobraný, a očistený. Celý mechanizmus bol uvedený do funkčného stavu s odbíjaním do zvoncov a dodaný náťahový kľúč.

Stolové hodiny Jugendstil, rok 1900 s odbíjaním do gongov, s prírastkovým číslom S 1969/409.
Hodinová skrinka bola rozobraná, reštaurovaná, doplnené chýbajúce časti, vrátane novo vyrobenej sklenenej výplne dvierok. Hodinový stroj bol rozobraný, vyčistené a odmastené boli jeho jednotlivé časti vrátane ciferníka s arabskými číslami. Celý mechanizmus bol sfunkčnený s odbíjaním do gongov a dodaný náťahový kľúč.

Stolové hodiny, klasicistické, polychrómované, výrobca levočský hodinár Michael Topscher, koniec 18. storočia,
s prírastkovým číslom S 2013/28. Z dreveného korpusu bol vybraný celý hodinový stroj vrátane kyvadla a zvoncov. Smaltovaný ciferník s arabskými číslami a menom hodinárskeho majstra bol rozobraný a očistený. Celý hodinový stroj bol vyčistený, odmastený a celý mechanizmus uvedený do funkčného stavu s odbíjaním do zvoncov. Zároveň bol dodaný náťahový kľúč. Hodinový skelet bol reštaurovaný s doplnením chýbajúcich častí, odliatím olovených prvkov a realizáciou stratigrafických sond za účelom zistenia pôvodnej farebnosti. Hodiny získali pôvodnú farebnosť a zlátenie klasickým a bielym plátkovým zlatom.

Historický sedací nábytok predstavujú stoličky v počte 5 ks. Sú z obdobia biedermeier z 1. polovice 19. storočia,
okolo roku 1840. Spolu so stolom tvoria jedálenskú zostavu umiestnenú v kaštieli. Stoličky sú evidované s prírastkovým číslom S 1969/528/1 – 5. V rámci reštaurovania boli obnovené konštrukčné spoje, operadlá, sedacia časť, následne petrifikované, v prípade veľkého poškodenia boli doplnené chýbajúce časti. Drevené konštrukcie boli povrchovo upravené šelakovou politúrou. Následne boli reštaurované sedáky s výplňou a čalúnené poťahovou látkou, ktorá predstavuje dobový vkus obdobia biedermeier. Pri reštaurovaní uvedených zbierkových predmetov boli zachované všetky postupy tak, aby sa uchoval ich pôvodný stav – ošetrením proti červotočom, doplnením chýbajúcich častí, drevorezieb, mosadzných ozdôb a pod., vrátane pôvodnej farebnosti a zlátenia. V prípade historických hodín aj ich uvedenie do funkčného stavu.

Foto dokumentácia o priebehu reštaurovania

Stolové hodiny – pendule, Viedeň, výrobca A. Liszt, Viedeň, roky 1880 – 1900, s prírastkovým číslom S 1969/408/1.

Hodiny historicke

Stav pred rekonštruovaním

Hodiny historicke

Priebeh rekonštrukcie

Hodiny historicke

Stav po rekonštruovaním

Stolové hodiny Jugendstil, rok 1900 s odbíjaním do gongov, s prírastkovým číslom S 1969/409.

Hodiny historicke

Stav pred rekonštruovaním

Hodiny historicke

Priebeh rekonštrukcie

Hodiny historicke

Stav po rekonštruovaním

Stolové hodiny, klasicistické, polychrómované, výrobca levočský hodinár Michael Topscher, koniec 18. storočia, s prírastkovým číslom S 2013/28.

Hodiny historicke

Stav pred rekonštruovaním

Hodiny historicke

Priebeh rekonštrukcie

Hodiny historicke

Stav po rekonštruovaním

Historický sedací nábytok predstavujú stoličky v počte 5 ks. Sú z obdobia biedermeier z 1. polovice 19. storočia, okolo roku 1840. Spolu so stolom tvoria jedálenskú zostavu umiestnenú v kaštieli. Stoličky sú evidované s prírastkovým číslom S 1969/528/1 – 5.

Hodiny historicke

Stav pred rekonštruovaním

Hodiny historicke

Priebeh rekonštrukcie

Hodiny historicke

Stav po rekonštruovaním