Číslo projektu: 16-623-05285

V roku 2016 bol zriadený Fond na podporu umenia, z ktorého aj Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi čerpalo prostriedky na akvizíciu v spoločenskovedných ako aj v prírodovedných odboroch (nákup dobového nábytku a pohľadníc, nákup preparátov fosílnych a recentných rýb), na ochranu zbierkových predmetov, na reštaurovanie obrazov. Vytvorili sme podmienky na uloženie zbierok, na ich konzervovanie a dezinsekciu. Spolu bolo podporených 10 projektov s dotáciou 79 000 €.
V  obrazovej prílohe predstavujeme časť akvizície - prírodných vied recentné a fosilné ryby Spiša.

Projekt cislo 16-623-05285

Projekt cislo 16-623-05285

Projekt cislo 16-623-05285

Projekt cislo 16-623-05285

Projekt cislo 16-623-05285

Projekt cislo 16-623-05285

Projekt cislo 16-623-05285

Projekt cislo 16-623-05285

Projekt cislo 16-623-05285

Projekt cislo 16-623-05285Fotopríloha k projektu číslo 16-623-05285

Projekt cislo 16-623-05250

Projekt cislo 16-623-05250

Projekt cislo 16-623-05250

Projekt cislo 16-623-05250

Projekt cislo 16-623-05250

Projekt cislo 16-623-05250

Projekt cislo 16-623-05250

Projekt cislo 16-623-05250

Projekt cislo 16-623-05250

Projekt cislo 16-623-05250

Projekt cislo 16-623-05250

Projekt cislo 16-623-05250

Projekt cislo 16-623-05250

Projekt cislo 16-623-05250

Projekt cislo 16-623-05250

Projekt cislo 16-623-05250

Projekt cislo 16-623-05250

Projekt cislo 16-623-05250

Projekt cislo 16-623-05250

Projekt cislo 16-623-05250

Projekt cislo 16-623-05250Späť na zoznam projektov