Číslo projektu: 16-622-05249

Názov projektu:Prvá časť historickej expozície – Provincia XVI spišských miest

Výstupom projektu bola tvorba prvej časti historickej expozície v Múzeu Spiša, ktorá sa zameriava na stavebný vývoj parcely č. 50 na Letnej ulici (dnes objekt provinčného domu) a Provinciu XVI spišských miest. Realizáciou projektu sa podarilo sprístupniť verejnosti tri miestnosti prvej časti historickej expozície, kde boli vo vitrínach, vyhotovených podľa projektu interiérového riešenia expozície, inštalované vzácne múzejné zbierky a historické dokumenty, okrem iného, originál slávnostného privilégia Márie Terézie z roku 1778.

Vizualizácia exozície I. - III. miestnosť

Projekt cislo 16-622-05249

Projekt cislo 16-622-05249

Projekt cislo 16-622-05249

Tvorba expozície I. a II. miestnosť

Projekt cislo 16-622-05249

Projekt cislo 16-622-05249

Nová expozícia I. - III. miestnosť

Projekt cislo 16-622-05249

Projekt cislo 16-622-05249

Projekt cislo 16-622-05249

Logo fondu na podporu umeniaSpäť na zoznam projektov