Číslo projektu: 16-621-05269

Názov projektu: Reštaurovanie barokových hodín z kaštieľa v Markušovciach a historických lustrov zo zbierok Múzea Spiša v Spišskej Novej Vsi

Zhrnutie výstupov projektu:
Zámerom projektu bolo reštaurovanie zbierkových predmetov zo zbierkového fondu Múzea Spiša v Spišskej novej Vsi a to barokových hodín s podstavcom a historických lustrov. Barokové hodiny polychrómované, s prírastkovým číslom S 392/69 sú súčasťou Expozície historického nábytku v kaštieli v Markušovciach, ktorá predstavuje jednotlivé nábytkové štýly v kontexte ich vývoja. V nemalej miere historický nábytok dopĺňajú zbierky umeleckej histórie, remesiel, úžitkové predmety, medzi ktoré patrí aj zbierka historických hodín. Konkrétne barokové hodiny s podstavcom patria medzi jedinečné zbierkové predmety vystavené v kaštieli. Pochádzajú zo Spišského hradu a radia sa medzi najstaršie exponáty múzea. Sú od neznámeho majstra z obdobia okolo roku 1690. Ich domáci pôvod a doba vzniku im predurčujú zvýšenú pozornosť v rámci expozície. Skelet hodín bol kompletne reštaurovaný, doplnený o chýbajúce časti, sekundárne premaľby boli odstránené a bol uvedený do pôvodného stavu a farebnosti aplikáciou plátkového zlata a striebra. Hodinový stroj, značne poškodený s chýbajúcimi časťami bol kompletne doplnený, reštaurovaný a sfunkčnený s odbíjaním do zvonca. V expozícii je inštalovaný s naťahovým kľúčom, plne funkčný. Súčasťou barokových hodín je polychrómovaný podstavec s prírastkovým číslom S 391/69 zdobený bohatou drevorezbou jednotlivých častí z toho istého obdobia ako hodiny.Všetky premaľby podstavca boli odstránené, nahradené boli chýbajúce časti a ošetrené proti červotočom. Sondážou sa zistilo, že jeho pôvodná farba bola kráľovská modrá v kombinácii polimentového zlata. Historické lustre zo zbierok Múzea Spiša predstavujú obdobie rokoka a klasicizmu a sú z rokov 1760 – 1850. Vhodne dopĺňujú interiéry historických objektov múzea v Spišskej Novej Vsi a v Markušovciach. Desaťramenný drevený zlátený klasicistický luster s prírastkovým číslom S 442/69/3 je inštalovaný v Provinčnom dome – sídle múzea Spiša v Spišskej Novej Vsi, v ktorom sa po rozsiahlej rekonštrukcii postupne inštaluje nová expozícia histórie a prírody Spiša. Dva šesťramenné drevené zlátené rokokové lustre s prírastkovými číslami S 442/69/1 a S 451/69 doplňajú interiér kaštieľa v Markušovciach inštaláciou v Expozícii historického nábytku. Pri reštaurovaní uvedených zbierkových predmetov boli zachované všetky postupy tak, aby sa zachoval ich pôvodný stav – ošetrením proti červotočom, doplnením chýbajúcich častí, drevorezieb, vrátane farebnosti a zlátenia.

Cieľom projektu je skvalitnenie už existujúcej expozície v markušovskom kaštieli, jej oživenie a vytvorenie zážitkovej vizuálnej a zvukovej kulisy pre návštevníkov. V Spišskej Novej Vsi vhodné doplnenie budúcej expozície histórie, t.č. krátkodobých výstav v Provinčnom dome.

Celkovým prínosom je ochrana zbierkového fondu odboru dejiny umenia a uchovávanie kultúrneho dedičstva.

Reštaurovanie bolo podporené z FPU finančnou čiastkou 13000 €.

Projekt cislo 16-621-05269

Projekt cislo 16-621-05269Logo fondu na podporu umeniaSpäť na zoznam projektov