Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi, Kultúrne zariadenie Košického samosprávneho kraja ponúka obsadenie voľnej pracovnej pozície:

Ekonóm práce (244104)

  • samostatná odborná účtovnícka práca v mzdovej agende, vymeriavanie dávok nemoc. poistenia, DP a ostatných dávok , preverovanie doby poistenia (zamestnanca) v sporných prípadoch, zabezpečenie včasného a správneho spracovania výplat, spracúvanie prehľadov, výkazov a štatistík v personálnej a mzdovej oblasti
  • evidencia majetku, inventarizácia majetku
  • pokladničná práca (vedenie pokladničnej knihy, vyhotovovanie príjmových a výdavkových dokladov vrátane výplaty v hotovosti)
  • vykonávanie predbežnej finančnej kontroly podľa internej smernice

Požadované vzdelanie:
úplne stredné odborné vzdelanie (ekonomické)
nadstavbové/vyššie odborné vzdelanie
vysokoškolské I. stupňa
vysokoškolské II. stupňa

Vzdelanie v odbore:
ekonomika, účtovníctvo

Požadované znalosti:
práca s kancelárskym balíkom MS Office
skúsenosti s prácou v SAP
práca so mzdovým softvérom WINPAM

Požadovaná prax:
minimálne 5 rokov v odbore
skúsenosti s prácou vo verejnej správe výhodou

Osobnostné predpoklady:
samostatný, dôsledný, komunikatívny , so schopnosťou tvoriť a pracovať v tíme

Platové podmienky:
tabuľkový plat podľa platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme. Podrobnosti budú oznámené pri osobnom pohovore (stupeň vzdelania, dĺžka praxe.....)

Pracovné miesto bude vytvorené z príspevku ÚPSVaR podľa § 54 ods. 1 písm. a.) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Dôležité

Vašu písomnú žiadosť o zamestnanie, doplnenú o Váš životopis a súhlas so spracovaním osobných údajov, prípadné referencie a odporúčania prosíme doručte osobne, mailom alebo poštou na adresu:

Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi, Letná 50, 052 01 Spišská Nová Ves

email: sekretariát@muzeumspisa.com

Termín doručenia žiadosti: do 8.2.2019, 12.00 hod.

Predpokladaný termín pohovoru: 11.2.2019 o 10.00 hod.

Predpokladaný termín možného nástupu: 15.2.2019

Múzeum Spiša v  Spišskej Novej Vsi, 29.1.2019

Súhlas so spracovaním osobných údajov