Divadelný Spiš - ponuka pre školy

Prednášky a tvorivé dielne k téme divadlo a divadelníctvo na Spiši.
Vstupné 1 €
Výstavné priestory Provinčného domu.

Dravé vtáky v prírode pozvánka