Obce za prevratu.

Dňa 12. februára 2020 sa o 16:00 uskutoční v prednáškových priestoroch Múzea Spiša v Spišskej Novej Vsi 65. časť prednáškového cyklu Dvorné dialógy. V rámci nich prebehne slávnostná prezentácia publikácie Obce za prevratu. Mocenské, etnické a hospodárske zvraty na vidieku 1914-1923.

Knihu vydalo Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi spolu so Štátnou vedeckou knižnicou v Košiciach. Publikácia pozostáva z príspevkov 12 autorov, ktorí sa zaoberajú situáciou na východoslovenskom vidieku v čase vzniku Československa. Tieto príspevky odzneli na rovnomennej konferencii, ktorá sa uskutočnila 14. – 16. 11. 2018 v Spišskej Novej Vsi, Stropkove a Košiciach pri príležitosti 100. výročia vzniku ČSR. Jedným z recenzentov knihy je známy slovenský historik PhDr. Dušan Kováč, DrSc., ktorý o nej povedal, že „zapĺňa doterajšie nedotknuté miesta v slovenskej historiografii.“

Slávnostná prezentácia publikácie Obce za prevratu sa uskutoční za účasti jej autorov.

Miesto : Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi
Adresa : Letná 50, Spišská Nová Ves
Dátum : 12. 2. 2020
Čas : o 16:00 hod.
Kontaktná osoba : Mgr. Martin Furmaník Phd.
Kontakty : +421 53 44 23 757