Infomúzejka (Odborná knižnica, čitáreň, študovňa) ponuka služieb

Odborná knižnica
 • 10 000 knižničných jednotiek
 • národopis, archeológia, umenie, hudobná veda, muzeológia, botanika, geológia, zoológia, história
 • odborná literatúra, periodiká, mapy
 • uhorské a československé štatistiky, niekoľkozväzkové nemecké, rakúske a maďarské lexikóny a encyklopédie z druhej polovice 19. storočia a začiatku 20. storočia
 • vo fonde knižnice sa nachádza viacero starých tlačí zo 16. – 18. storočia
Čitáreň a študovňa
 • možnosť študovania na mieste
 • k dispozícii kopírovanie, skenovanie, kávomat a pripojenie na wifi
 • čitatelia môžu po dohode konzultovať konkrétnu tému s odbornými pracovníkmi múzea a môžu taktiež využívať rešeršnú službu
 • vzhľadom na veľké množstvo titulov prosíme záujemcov, aby svoj záujem o odborný rešerš vopred ohlásili e-mailom na e-mailovú adresu uvedenú nižšie. Po zaregistrovaní e-mailu vám do troch dní vybranú literatúru poskytneme na preštudovanie
 • do študovne knižnice sa vstupuje cez hlavný vstup múzea
 • otváracie hodiny Infomúzejky sú od 9:00 do 16:00 každý pracovný deň

Opýtajte sa nás V prípade akýchkoľvek otázok nás môžete kontaktovať na e-mailovej adrese kniznica@muzeumspisa.com.