Dodávateľ
Obč.združ. Hnilčík
Predmet faktúry
tovar-komis.predaj
Celková hodnota faktúry
20.00
Dátum doručenia faktúry
Dátum splatnosti faktúry
Faktúru vystavil
Karabinová Oľga
Číslo faktúry
20022014