Interné číslo Hodnota faktúry Predmet fakturácie Dodávateľ Číslo faktúry dodávateľ Faktúru zaúčtoval Objednávka-zmluva Rok fakturácie
2290063698/2016 -1287.50€ Preplatok el.energia Východoslovenská energetika 2290063698 Slebodníková Anna 2016
2290103777/2016 -934.69€ Preplatok el.energia Východoslovenská energetika 2290103777 Slebodníková Anna 2016
36580392/2019 -13.80€ internet, dobropis Rupkki s.r.o. 36580392 Slebodníková Lívia 240147 2019
47/2014 0.00€ 0 storno fa 0 Karabinová Oľga Bez záznamu 2014
50/2020 0.00€ publikácia SNM 164721 Slebodníková Lívia 2020
121/2018 0.04€ mobilné poplatky O2 Slovakia, s.r.o. 31297927 Slebodníková Lívia 2018
224/2016 0.04€ Mobilné poplatky T com 7607649142 Slebodníková Lívia 2016
16/2022 0.05€ mobilné telefony O2 1600981169 Slebodníková Lívia M021246447T02SK 2022
462/2017 0.05€ Mobilné poplatky O2 1181674755 Slebodníková Lívia 2017
269/2017 0.05€ Mobilné poplatky O2 1171874918 Slebodníková Lívia 2017
38/2022 0.05€ mobilné telefony O2 1440990079 Slebodníková Lívia M021246449502sk 2022
200/2020 0.06€ mobilné poplatky O2 Slovakia, s.r.o. 1440512444 Slebodníková Lívia M021246449502SK 2020
434/2019 0.06€ mobilné poplatky O2 Slovakia, s.r.o. 1540359799 Slebodníková Lívia M021246449502SK 2019
415/2020 0.06€ mobilné poplatky O2 Slovakia, s.r.o. 1530673457 Slebodníková Lívia M021246449502SK 2020
169/2020 0.06€ mobilné poplatky O2 Slovakia, s.r.o. 1580472164 Slebodníková Lívia M021246449502SK 2020
92/2021 0.06€ mobilné telefony O2 1370743185 Slebodníková Lívia M021246449502SK 2021
151/2019 0.07€ mobilné poplatky O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 Slebodníková Lívia M021246449502SK 2019
59/2020 0.07€ mobilné poplatky O2 Slovakia, s.r.o. 1380362354 Slebodníková Lívia M021246449502SK 2020
105/2016 0.10€ Telefonne poplatky T com 7603804601 Slebodníková Anna 2016
34/2020 0.10€ mobilné poplatky O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 Slebodníková Lívia M021246449502SK 2020