Dodávateľ
Kolesár
Adresa dodávateľa
Javorová 11, 052 01 Sp. Nová Ves
Predmet faktúry
preprava materiálu
Celková hodnota faktúry
204.00
Dátum doručenia faktúry
Dátum splatnosti faktúry
Rok vytvorenia faktúry
2021
Objednávka k faktúre
47/2021
Faktúru vystavil
Slebodníková Lívia
Číslo faktúry
2021035
Interné číslo faktúry
98/2021