Číslo faktúry interné
82/2021
Hodnota-faktúry
1069.72€
Dodávateľ
VSE
Číslo faktúry dodávateľ
7292443025
Adresa-dodávateľa
Mlynská 31, 042 91 Košice
Predmet fakturácie
elektrina letohrádok
Objednávka-zmluva
5100268095c/2020
Faktúru zaúčtoval
Slebodníková Lívia
Rok fakturácie
2021