Dodávateľ
Ing. Bako
Adresa dodávateľa
Kladnianska 320/1, 821 05 Bratislava
Predmet faktúry
autorský dozor
Celková hodnota faktúry
760.00
Dátum doručenia faktúry
Dátum splatnosti faktúry
Rok vytvorenia faktúry
2021
Objednávka k faktúre
53/2021
Faktúru vystavil
Slebodníková Lívia
Číslo faktúry
1121
Interné číslo faktúry
130/2021