Číslo faktúry interné
122/2021
Hodnota-faktúry
769.80€
Dodávateľ
Innogy
Číslo faktúry dodávateľ
4417503473
Adresa-dodávateľa
Mlynská 31, 042 91 Košice
Predmet fakturácie
zemný plyn SNV
Objednávka-zmluva
16.12.2019
Faktúru zaúčtoval
Slebodníková Lívia
Rok fakturácie
2021