Dodávateľ
Ateliér Masár sro
Adresa dodávateľa
Bratislavská 49, 902 01 Pezinok
Predmet faktúry
realiz.projekt - hb architektonicko-výtvarné spracovanie
Celková hodnota faktúry
29820.00
Dátum doručenia faktúry
Dátum splatnosti faktúry
Rok vytvorenia faktúry
2021
Objednávka k faktúre
ZoD
Faktúru vystavil
Slebodníková Lívia
Číslo faktúry
202107
Interné číslo faktúry
104/2021