Dodávateľ
Triv sro
Adresa dodávateľa
Agátová 22, 844 15 Bratislava
Predmet faktúry
sťahovanie
Celková hodnota faktúry
632.00
Dátum doručenia faktúry
Dátum splatnosti faktúry
Rok vytvorenia faktúry
2021
Objednávka k faktúre
46/2021
Faktúru vystavil
Slebodníková Lívia
Číslo faktúry
202105042
Interné číslo faktúry
103/2021