Zmluvy rok 2018

Komisionarske zmluvy 2018

Komisionarska zmluva Fiora 2018 (PDF)

Komisionarska zmluva Slovenské Národné Múzeum 2018 (PDF)Príkazné zmluvy 2018

Príkazná zmluva číslo 1/2018 (PDF)Zmluvy o vytvorení diela / licenčné zmluvy


Zmluva o vytvorení diela a licenčná zmluva Durišová 2018 (PDF)

Zmluva o vytvorení diela a licenčná zmluva Fulín 2018 (PDF)

Zmluva o vytvorení diela a licenčná zmluva Homolová 2018 (PDF)

Zmluva o vytvorení diela a licenčná zmluva Hudáčková 2018 (PDF)

Zmluva o vytvorení diela a licenčná zmluva Hyžný 2018 (PDF)

Zmluva o vytvorení diela a licenčná zmluva Jamrichová 2018 (PDF)

Zmluva o vytvorení diela a licenčná zmluva Jankovská 2018 (PDF)

Zmluva o vytvorení diela a licenčná zmluva Kautman 2018 (PDF)

Zmluva o vytvorení diela a licenčná zmluva Kautmanová 2018 (PDF)

Zmluva o vytvorení diela a licenčná zmluva Kyseľová 2018 (PDF)

Zmluva o vytvorení diela a licenčná zmluva Madarás 2018 (PDF)

Zmluva o vytvorení diela a licenčná zmluva Orvošová 2018 (PDF)

Zmluva o vytvorení diela a licenčná zmluva Panigaj 2018 (PDF)

Zmluva o vytvorení diela a licenčná zmluva Sabol 2018 (PDF)

Zmluva o vytvorení diela a licenčná zmluva Schlogl 2018 (PDF)

Zmluva o vytvorení diela a licenčná zmluva Šoltés 2018 (PDF)

Zmluvy o výpožičkách na rok 2018


Zmluva o výpožičke číslo 1/2018 (PDF)

Dohody o a zmluvy vzájomnej spolupráci 2018

Zmluva o spolupráci OOCR Slovenský raj & Spiš (PDF)Zmluvy rok 2017

Zmluva o nájme 1/2017 (PDF)

Príkazná zmluva 1/2017 (PDF)

Komisná zmluva Janečko 2017 (PDF)

Zmluva o poskytovaní technickej ochrany objektu 2017 (PDF)

Zámer na prenájom časti pozemku v areáli Národopisného múzea na Krátkej ulici v Smižanoch (PDF)

Zmluva o dielo Kukura 2017 (PDF)

Servisná zmluva EDC č. 30/2016 (PDF)

Zmluva o poskytnutí verejných služieb 02 Slovensko 2017 (PDF)

Zmluva o dielo číslo 19/2017 (PDF)

Zmluva o dielo číslo 1/2017 (PDF)

Zmluva o dielo Masar 2017 (PDF)

Darovacia zmluva K-áčko s.r.o (PDF)

Darovacia zmluva Profi s.r.o (PDF)

Darovacia zmluva Torty Renáta (PDF)

Dohoda číslo 008/2017 ÚPSVaR Spišská Nová Ves (PDF)

Zmluva č. FP 045/2017 Mesto Spišská Nová Ves (PDF)

Darovacia zmluva Lesy mesta Spišská Nová Ves (PDF)

Darovacia zmluva Pohoda servis (PDF)

Príkazná zmluva 3/2017 (PDF)

Príkazná zmluva 4/2017 (PDF)

Príkazná zmluva 5/2017 (PDF)

Komisionárska zmluva Bianko (PDF)

Autorská zmluva Čaja (PDF)

Autorská zmluva Hollóvá (PDF)

Autorská zmluva Jančura (PDF)

Autorská zmluva Ligac (PDF)

Autorská zmluva Louma (PDF)

Autorská zmluva Vokál (PDF)

Zmluva o umeleckom výkone Bevilaqua (PDF)

Zmluva o umeleckom výkone Čižmár (PDF)

Zmluva o umeleckom výkone Frankovič (PDF)

Zmluva o umeleckom výkone Halecká (PDF)

Zmluva o umeleckom výkone Hollarova (PDF)

Zmluva o umeleckom výkone Konig (PDF)

Zmluva o umeleckom výkone Novýsedlák (PDF)

Zmluva o umeleckom výkone Olšavský (PDF)

Zmluva o umeleckom výkone Pramuka (PDF)

Dodatok č.1 k zmluve č. 16/630/05287 (PDF)

Licenčná zmluva Olekšák (PDF)

Zmluva o prenájme výstavy Vedecká hračka 2017 (PDF)

Darovacia zmluva cirkevný zbor 2017 (PDF)

Dohoda č. 50 2017 54 PDZ(PDF)

FnPU Remeslo má zlaté dno 2017 (PDF)

Komisionárska zmluva A. Marec 2017 (PDF)

Prehlásenie o partnerstve 2017 (PDF)

Príkazná zmluva č. 6/2017 (PDF)

Zmluva o darovaní VSV 2017 (PDF)

Zmluva o umeleckom výkone pivko 2017 (PDF)

Zmluva zmluva_OPDSR_MK4242201732 2017 (PDF)

Príkazná zmluva č. 7/2017 (PDF)

Zmluva fond na podporu umenia číslo 17/380/03831 (PDF)

Zmluva o dielo Ares s.r.o. (PDF)

Zmluva fond na podporu umenia číslo 17/521/01632 (PDF)

Zmluva o prenájme výstavy Vedecká hračka (PDF)

Nájomná zmluva číslo 02/2017 (PDF)

Príkazná zmluva číslo 8/2017 (PDF)

Zmluva o výpožičke číslo 7/2017 (PDF)

Zmluva o výpožičke SAPO3-2017-004127 (PDF)

Fond na podporu umenia 17 513/02770 (PDF)

Licenčná zmluva Greisel (PDF)

Licenčná zmluva Štubňa (PDF)

Zmluva číslo 5/2017(PDF)

Zmluva o prenájme Stavrovský (PDF)

Zmluva o službách Šoka (PDF)

Nájomná zmluva Krempaská (PDF)

Zmluva Fond na podporu umenia 17-521-01734 (PDF)

Zmluva Fond na podporu umenia 17-541-04441 (PDF)

Zmluva Fond na podporu umenia 17-541-04468 (PDF)

Zmluva o nájme 66/2017(PDF)

Nájomná zmluva c3 2017 obec Markušovce(PDF)

Zmluva o združenej dodávke elektriny 2017(PDF)Príkazná zmluva č. 9/2017(PDF)

Príkazná zmluva č. 10/2017(PDF)

Príkazná zmluva č. 11/2017(PDF)

Príkazná zmluva č. 12/2017(PDF)

Príkazná zmluva na preklad do Poľska 2017(PDF)

Príkazná zmluva Hlinková Katarína 2017(PDF)Zmluva o dielo číslo 1 2017(PDF)

Zmluva o dielo číslo 2 2017(PDF)

Zmluva o dielo číslo 3 2017(PDF)Licenčná zmluva Barlóg 2017(PDF)

Licenčná zmluva Dite 2017(PDF)

Licenčná zmluva Ksiažek 2017(PDF)

Licenčná zmluva Kyselová 2017(PDF)

Licenčná zmluva Panigaj 2017(PDF)

Licenčná zmluva Tajboš 2017(PDF)Kúpna zmluva č.2/2017/DO(PDF)

Kúpna zmluva č.3/2017/DO(PDF)

Kúpna zmluva č.4/2017/DO(PDF)

Kúpna zmluva č.5/2017/DO(PDF)

Kúpna zmluva č.6/2017/DO(PDF)Darovacie zmluvy na rok 2017

Darovacie zmluvy č. 1 až 14 SVO 2017 (PDF)Zmluva o dobrovoľníckej činnosti na rok 2017

Zmluva o dobrovoľníckej činnosti 2/16/44/012 (PDF)

Zmluva o dobrovoľníckej činnosti 3/16/44/012 (PDF)Zmluvy o výpožičke na rok 2017

Zmluva o výpožičke 1/2017 (PDF)

Zmluva o výpožičke 2/2017 (PDF)

Zmluva o výpožičke 3/2017 (PDF)

Zmluva o výpožičke 4/2017 (PDF)

Zmluva o výpožičke 5/2017 (PDF)

Zmluva o výpožičke 6/2017 (PDF)

Zmluva o výpožičke 8/2017 (PDF)

Zmluva o výpožičke 9/2017 (PDF)Dohody o a zmluvy vzájomnej spolupráci 2017

Zmluva o spolupráci č 7 / 2017 (PDF)

Zmluva o spolupráci č. 10/2017 (PDF)Zmluvy rok 2016

Zmluva o dielo "Návrh loga Múzea Spiša v Spišskej Novej Vsi" (PDF)

Zmluva o dielo 1/2016 (PDF)

Dohoda o poskytnutí finančného príspevku MK-4474 (PDF)

Zmluva o dielo na dodanie koncertného vystúpenia (PDF)

Zmluva o dielo 02/2016 (PDF)

Príkazná zmluva 03/2016 (PDF)

Príkazná zmluva Iris Wefers(PDF)

Zmluva číslo 3/2016 Markušovce obec(PDF)

Zmluva o dielo Furik(PDF)

Zmluva o dielo Medical(PDF)

Zmluva o dielo Kukura(PDF)

UPSVAR Dodatok č1 k dohode 16/44/054/70(PDF)

Aso Vending kávomaty 2016 (PDF)

Kúpna zmluva Paroubek 2016 (PDF)

Príkazná zmluva č.5 2016 (PDF)

Príkazná zmluva č.6 2016 (PDF)

Príkazná zmluva č.8 2016 (PDF)

Príkazná zmluva č.10 2016 (PDF)

Príkazná zmluva č.11 2016 (PDF)

Príkazná zmluva Reľovský 2016 (PDF)

Zmluva o darovaní Dúha 2016 (PDF)

Zmluva o dielo Kukura 2016 (PDF)

Zmluva o reklame Movyrob 2016 (PDF)

Zmluva o spolupráci č.18 / 2016 (PDF)

Príkazná zmluva č.9 / 2016 (PDF)

Zmluva o inzercii 2016 (PDF)

Zmluva o finančnej pomoci 16 623/03565 (PDF)

Zmluva o finančnej pomoci 16 623/05183 (PDF)

Zmluva o finančnej pomoci 16 623/05250 (PDF)

Zmluva o finančnej pomoci 16 623/05285 (PDF)

Zmluva o finančnej pomoci 982/2016 (PDF)

Dodatok k zmluve číslo 2/2016 (PDF)

Zmluva o dielo Renorg (PDF)

Zmluva o dodávke elektriny 2016(PDF)

Zmluva o dielo číslo 19/2016(PDF)

Zmluva o komisnom predaji číslo 36/2016(PDF)

Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 16-622-05249 (PDF)

Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 16-622-05263 (PDF)

Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 16-622-05175 (PDF)

Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 16-622-05269 (PDF)

Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 16-622-05287 (PDF)

Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 16-622-05319 (PDF)

Príkazná zmluva číslo 12/2016 (PDF)

Kúpna zmluva číslo S2/2016 (PDF)

Kúpna zmluva číslo S3/2016 (PDF)

Kúpna zmluva číslo S4/2016 (PDF)

Kúpna zmluva číslo P2/2016 (PDF)

Kúpna zmluva číslo S5/2016 (PDF)

Kúpna zmluva číslo S6/2016 (PDF)

Kúpna zmluva číslo S7/2016 (PDF)

Zmluva so spoločnosťou Noves s.r.o. - 2016 (PDF)

Zmluva o dielo 20/2016 (PDF)

Komisionárska zmluva Krišková 2016 (PDF)

Dohoda o vzájomnej spolupráci 2016 (PDF)

Zmluvy o výpožičke na rok 2016

Zmluva o výpožičke č.1 (PDF)

Zmluva o výpožičke č.2 (PDF)

Zmluva o výpožičke č.3 (PDF)

Zmluva o výpožičke č.4 (PDF)

Zmluva o výpožičke č.5 (PDF)

Zmluva o výpožičke č.6 (PDF)

Zmluva o výpožičke č.7 (PDF)

Zmluva o výpožičke č.8 (PDF)

Zmluva o výpožičke č.9 (PDF)

Zmluva o výpožičke č.10 (PDF)

Zmluva o výpožičke číslo 11/2016 (PDF)

Dohody rok 2016

Dohoda o poskytnutí finančného príspevku UPSVaR (PDF)

Dohoda o poskytnutí finančného príspevku UPSVaR (PDF)

Dohoda o poskytnutí finančného príspevku UPSVaR (PDF)

Dohoda o poskytnutí finančného príspevku UPSVaR (PDF)

Zmluvy rok 2015

Zmluva o výpožičke č. 1 / 2015 (PDF)
Zmluva o výpožičke č. 2 / 2015 (PDF)
Zmluva o výpožičke č. 3 / 2015 (PDF)
Zmluva o výpožičke č. 5 / 2015 (PDF)
Zmluva o výpožičke č. 6 / 2015 (PDF)
Zmluva o výpožičke č. 7 / 2015 (PDF)
Zmluva o výpožičke č. 8 / 2015 (PDF)
Zmluva o výpožičke č. 9 / 2015 (PDF)
Zmluva o výpožičke X / 2015 (PDF)
Zmluva o platbe členského príspevku SZM č.31/2015 (PDF)
Zmluva o účinkovaní č.1/2015 (PDF)
Príkazná zmluva PhDr. Soňa Polláková(PDF)

Dodatok č.2 k zmluve o nájme(PDF)

Kúpna zmluva č. 4 / 2015 (PDF)

Kúpna zmluva č. 5 / 2015 (PDF)

Kúpna zmluva č. 6 / 2015 (PDF)

Kúpna zmluva č. 7 / 2015 (PDF)

Zmluva č. 7 / 2015 (PDF)

Dohody rok 2015

Dohoda o ukončení nájmu (PDF)
Dohoda UPSVAR Spišská Nová Ves číslo 15 (PDF)
Dohoda UPSVAR Spišská Nová Ves číslo 20 (PDF)
Dohoda UPSVAR Spišská Nová Ves číslo 39 (PDF)
Dohoda UPSVAR Spišská Nová Ves číslo 45 (PDF)

Zmluva o dielo rok 2015

Zmluva o dielo č. 001/2015 (PDF)
Zmluva o dielo č. 003 / 2014 (PDF)
Zmluva o dielo č. 013 / 2015 (PDF)
Zmluva o dielo č. 014 / 2015 (PDF)
Zmluva o dielo č. 017 / 2015 (PDF)
Zmluva o dielo č. 016 / 2015 (PDF)
Zmluva o dielo H. Vojtkova 2015 (PDF)
Zmluva o dielo č. 21 / 2015 (PDF)

Zmluva o dotáci rok 2015

Zmluva č. 3477/2015/OKaCR o poskytnutí dotácie(PDF)

Komisionárske Zmluvy rok 2013-2015

Chrystal*M Rika (PDF)
Cvengroš Emilián (PDF)
Dia Vega, s.r.o (PDF)
Rudolf Ďuďa (PDF)
ERESA-Erika Voleková (PDF)
FAMA art - Ján Petrík(PDF)
Gamaprint (PDF)
Ing. Vladimír Klaučo - Solitéra (PDF)
PhD. Ružena Kormošová (PDF)
Ján Ličko (PDF)
Ing. Ján Maniaček st(PDF)
Pons s.r.o (PDF)
Spišské osvetové stredisko (PDF)
Vox Aurumque občianske združenie (PDF)
Marcel Pekár(PDF)
Veronika Rusnáková (PDF)
SOS/BirdLife Slovensko (PDF)
STEZ(PDF)
Zdenek Wolf (PDF)

Zmluvy rok 2014

Komisionárska zmluva 2014 (PDF)

Darovacia zmluva Lesy mesta 2014 (PDF)

Zmluva o výpožičke č. 11 / 2014 (PDF)

Zmluva o výpožičke č. 10 / 2014 (PDF)

Zmluva o výpožičke č. 9 / 2014 (PDF)

Zmluva o výpožičke č. 8 / 2014 (PDF)

Zmluva o výpožičke č. 7 / 2014 (PDF)

Zmluva o výpožičke č. 6 / 2014 (PDF)

Zmluva o výpožičke č. 5 / 2014 (PDF)

Zmluva o výpožičke č. 4 / 2014 (PDF)

Kúpna zmluva č. 2 / 2014 (PDF)

Nájomná zmluva č.1 / 2014 (PDF)

Zmluva o výpožičke č. 3 / 2014 (PDF)

Zmluva o výpožičke č. 2 / 2014 (PDF)

Zmluva o výpožičke č. 1 / 2014 (PDF)

Dohody rok 2014

Dohoda č. 27 / 2014 (PDF)

Dohoda č. 105 / 2014 (PDF)

Dohoda č. 51 / 2014 (PDF)

Dohoda č. 18 / 2014 (PDF)

Dohoda č. 89 / 2014 (PDF)

Dohoda č. 105 / 2014 (PDF)

Zmluva o dielo rok 2014

Zmluva o dielo Ivan Tkáč (PDF)

Zmluva o dielo Pavol Chromý (PDF)

Zmluva o dielo Bernadeta Kiczková (PDF)

Zmluva o dielo Patrícica Mackovjaková (PDF)

Zmluva o dielo Marta Nižnanská (PDF)

Zmluva o dielo Juraj Pavlis (PDF)

Zmluva o dielo Mária Staňová (PDF)

Zmluva o dielo Miroslav Števík (PDF)

Zmluva o dotáci rok 2014

Zmluva o dotácii č. 3328 / 2014 (PDF)

Zmluva o dotácii č. 3556 / 2014 (PDF)

Zmluva o dotácii FP 754 / 2014 (PDF)

Zmluva uzatvorená s Múzeom Spiša

Zmluva uzatvorená s Múzeom Spiša

Zmluva uzatvorená s Múzeom Spiša

Zmluva uzatvorená s Múzeom Spiša

Zmluva uzatvorená s Múzeom Spiša

Zmluva uzatvorená s Múzeom Spiša

Zmluva uzatvorená s Múzeom Spiša

Zmluva uzatvorená s Múzeom SpišaZmluvy rok 2013

Zmluva uzatvorená s Múzeom Spiša

Zmluva uzatvorená s Múzeom Spiša

Zmluva uzatvorená s Múzeom Spiša

Zmluva uzatvorená s Múzeom Spiša

Zmluva uzatvorená s Múzeom Spiša

Zmluva uzatvorená s Múzeom Spiša

Zmluva uzatvorená s Múzeom Spiša

Zmluva uzatvorená s Múzeom Spiša

Zmluva uzatvorená s Múzeom Spiša

Zmluva uzatvorená s Múzeom Spiša

Zmluva uzatvorená s Múzeom Spiša

Zmluva uzatvorená s Múzeom Spiša

Zmluva uzatvorená s Múzeom Spiša

Zmluva uzatvorená s Múzeom Spiša

Zmluva uzatvorená s Múzeom Spiša

Zmluva uzatvorená s Múzeom Spiša

Zmluva uzatvorená s Múzeom Spiša

Zmluva uzatvorená s Múzeom Spiša

Zmluva uzatvorená s Múzeom Spiša

Zmluva uzatvorená s Múzeom Spiša

Zmluva uzatvorená s Múzeom Spiša

Zmluva uzatvorená s Múzeom Spiša

Zmluva uzatvorená s Múzeom Spiša

Zmluva uzatvorená s Múzeom Spiša

Zmluva uzatvorená s Múzeom Spiša

Zmluva uzatvorená s Múzeom Spiša

Zmluva uzatvorená s Múzeom Spiša

Zmluva uzatvorená s Múzeom Spiša

Zmluva uzatvorená s Múzeom Spiša

Zmluva uzatvorená s Múzeom Spiša

Zmluva uzatvorená s Múzeom Spiša

Zmluva uzatvorená s Múzeom Spiša

Zmluva uzatvorená s Múzeom Spiša

Zmluva uzatvorená s Múzeom Spiša

Zmluva uzatvorená s Múzeom Spiša

Zmluva uzatvorená s Múzeom Spiša

Zmluva uzatvorená s Múzeom Spiša

Zmluva uzatvorená s Múzeom Spiša

Zmluva uzatvorená s Múzeom Spiša

Zmluva uzatvorená s Múzeom Spiša

Zmluva uzatvorená s Múzeom Spiša

Zmluva uzatvorená s Múzeom Spiša

Zmluva uzatvorená s Múzeom Spiša

Zmluva uzatvorená s Múzeom Spiša

Zmluva uzatvorená s Múzeom Spiša

Zmluva uzatvorená s Múzeom Spiša

Zmluva uzatvorená s Múzeom Spiša

Zmluva uzatvorená s Múzeom Spiša

Zmluva uzatvorená s Múzeom Spiša

Zmluva uzatvorená s Múzeom Spiša

Zmluva uzatvorená s Múzeom Spiša

Zmluva uzatvorená s Múzeom Spiša

Zmluva uzatvorená s Múzeom Spiša

Zmluva uzatvorená s Múzeom Spiša

Zmluva uzatvorená s Múzeom Spiša

Zmluva uzatvorená s Múzeom Spiša

Zmluva uzatvorená s Múzeom Spiša

Zmluva uzatvorená s Múzeom Spiša

Zmluva uzatvorená s Múzeom Spiša

Zmluva uzatvorená s Múzeom Spiša

Zmluva uzatvorená s Múzeom Spiša

Zmluva uzatvorená s Múzeom Spiša

Zmluva uzatvorená s Múzeom Spiša

Zmluva uzatvorená s Múzeom Spiša

Zmluva uzatvorená s Múzeom Spiša

Zmluva uzatvorená s Múzeom Spiša

Zmluva uzatvorená s Múzeom Spiša