Zmenené vstupné v Markušovciach od 1. júla 2017

Vstupné v kaštieli a letohrádku Dardanely

  Kaštieľ Letohrádok Kaštieľ a letohrádok
Dospelí 4,00 € 2,00 € 5,00 €
Deti od 6 do 19 rokov 2,00 € 1,00 € 2,50 €
Držitelia ISIC preukazu 2,00 € 1,00 € 2,50 €
Seniori 2,00 € 1,00 € 2,50 €
Deti od 3 do 6 rokov 0,70 € 0,70 € 0,70 €
Rodinná vstupenka * 8,00 € 6,00 € 12,00 €

* Rodinná vstupenka : 2 dospelí +1 - 3 deti do 15 rokov

Voľný vstup v prvú nedeľu v mesiaci sa NEDÁ UPLATNIŤ.

Terra Incognita krajina nespoznaná logo

logo Tera incognita

Ekonomické oddelenie informuje

V zmysle Zákona č. 546/2010 Z.z. o povinnom zverejňovaní zmlúv, faktúr a objednávok Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi zverejňuje od 1. 1. 2011 všetky povinné zmluvy, faktúry a objednávky na úradnej tabuli Košického samosprávneho kraja www.vucke.sk