Názvy titulov k dispozícii v čitárni Múzea Spiša v Spišskej Novej Vsi získaných z projektu Fondu na podporu umenia v roku 2016

 1. Šefců, Ondřej: Architektura. Lexikon architektonických prvků a stavebního řemesla. Grada, 2013
 2. Atlas Tatier. Neživá príroda. Tatrzansky park narodowy, 2015
 3. Gojdičová, Ema, Mártonfi, Pavol, Mártonfiová, Lenka: Botany – Vascular plants. Botanika – Cievnaté rastliny. Ústav vysokohorskej biológie Žilinskej univerzity, 2008
 4. Kolektív: Buk a bukové ekosystémy Slovenska. Veda, 2011.
 5. Kolektív: Česko. Ottův historický atlas. Ottovo nakladatelství, 2010.
 6. Mulík, Peter: Čo písal o našich dejinách Franko Sasinek. Matica slovenská, 2015.
 7. Šedivý, Juraj a kol.: Dejiny Bratislavy 1. Slovart, 2012.
 8. Hrčková, Naďa: Dějiny hudby I. (Evropský středověk) + CD. Ikar, 2005
 9. Kačic, Ladislav: Dějiny hudby III. (Baroko) + CD. Ikar, 2009
 10. Šišková, Ingeborg: Dejiny hudby IV. (Klasicizmus) + CD. Ikar, 2011
 11. Hrčková, Naďa: Dejiny hudby V. (Hudba 19. storočia) + CD. Ikar, 2010
 12. Hrčková, Naďa: Dejiny hudby VI. (2) (Hudba 20. storočia) + CD. Ikar, 2006
 13. Záborský, Jonáš: Dejiny kráľovstva Uhorského. Slovart, 2012
 14. Kučera, Matúš: Dejiny sa píšu pre jestvujúcu generáciu. Vydavateľstvo Spolku slovenských spisovateľov, 2014
 15. Platznerová, Katarína: Dejiny umenia od A po Z. Príroda, 2014
 16. Danglová, Oľga: Dekor symbol. Dekoratívna tradícia na Slovensku a európsky kontext. VEDA, 2001
 17. Kucharská, Veronika: Ducissa. Život kňažnej Hedvigy v časoch Jagellovcov. Post Scriptum, 2014.
 18. Le Goff, Jacques, Schmitt, Jean-Claude: Encyklopedie středověku. Vyšehrad, 2014
 19. Kovařík, Jiří, Křížek, Leonid: Historie evropských duelů a šermu I. Mladá fronta, 2013
 20. Kovařík, Jiří, Křížek, Leonid: Historie evropských duelů a šermu II. Mladá fronta, 2014
 21. Křížek, Leonid: Historie evropských duelů a šermu III. Mladá fronta, 2014
 22. Šach, Jan: Chladné zbraně. Fotografický atlas. Aventinum, 2008.
 23. Dióši, Daniel, Klinerová Lucia a kol.: Keď pri Hrone vládli Kelti. P+M, 2015
 24. Lengová, Miriam: Kežmarskí remeselníci. Vivit, 2013
 25. Koblížek, Jaroslav, Řepka, Radomír: Klíč k určování stanoviště významných lesních rostlin ve vegetativním stavu. Sursum, 2003
 26. Kolektív: Lesy Belianskych Tatier. VEDA, 2008
 27. Dolínek, Vladimír, Šach, Jan: Lovecké zbraně. Fotografický atlas. Aventinum, 2006.
 28. Ďuďa, Rudolf, Ozdín, Daniel: Minerály Slovenska. Granit, 2012
 29. Danglová, Oľga: Modrotlač na Slovensku. ÚĽUV, 2014
 30. Rybka, Vlastimil, Josková Radka: Ottova encyklopédie. Naša kvetena. Vlhké lúky, 2015
 31. Vozárová, Marta: Osobnosti botaniky na Slovensku. VEDA, 2010
 32. Kočiš, Jozef, Kurucárová, Jana: Palatín. Životné osudy Juraja Thurzu. Georg, 2012.
 33. Illášová, Ľudmila, Šípošová, Helena, Juríková, Tünde: Plody a semená rastlín v tvorbe ozdôb a šperkov. VEDA, 2013
 34. Novotný, Ľubomír: Počiatky pravekého umenia na Slovensku. Vydavateľstvo Matice slovenskej, 2013
 35. Slivka, Michal: Pohľady do stredovekých dejín Slovenska. Matica slovenská, 2013
 36. Bada, Michal, Bartlová, Alena: Putovanie dejinami pod múrmi Oravského hradu. VEDA, 2015
 37. Gáspár, Zsusza: Rakúsko-Uhorsko. Habsburská ríša v rokoch 1867-1918. Slovart, 2011
 38. Hegedušová Vantarová, Katarína, Škodová, Iveta: Rastlinné spoločenstvá Slovenska 5. Travinno-bylinná vegetácia. VEDA, 2014
 39. Stoličná Rastislava: Slovensko - európske kontexty ľudovej kultúry. VEDA, 2000
 40. Slavkovský, Peter: Slovenský roľník. Pramene k štúdiu spôsobu života. VEDA, 2013
 41. Kučera, Zdeněk: Staré mapy naší země. Rubico, 2016
 42. Botíková, Marta, Švecová, Soňa, Jakubíková, Kornélia: Tradície slovenskej rodiny. VEDA, 1997
 43. Mojmír Benža: Tradičný odev Slovenska. ÚĽUV, 2015
 44. Kamenec, Ivan: Tragédia politika, kňaza a človeka. Dr. Jozef Tiso, 1887-1947. Premedia, 2013
 45. Kučera, Peter: Vegetačný stupeň smrečín v Západných Karpatoch – rozšírenie a spoločenstvá. Univerzita Komenského, 2012.
 46. Weldon, Owen: Veľký ilustrovaný atlas zvierat. Svojtka, 2009
 47. Kolektív: Vojenské dejiny od praveku do roku 1648. Ottovo nakladateľstvo, 2013.
 48. Segeš, Vladimír: Vojenské dejiny Slovenska a Slovákov. Ottovo nakladateľstvo, 2015
 49. Danglová, Oľga: Výšivka na Slovensku. ÚĽUV, 2009
 50. Třeštík, Dušan: Vznik Velké Moravy. Moravané, Čechové a střední Evropa v letech 791-871. Nakladatelství Lidové noviny, 2013
 51. Black, Jeremy: Zbraně, které změnily svět. Víkend, 2009.
 52. Elschek, Oskár: Dejiny slovenskej hudby. Ústav hudobnej vedy SAV, 1996
 53. Kolektív: Renesancia – umenie medzi neskorou gotikou a barokom. Slovart, 2009

Tešíme sa na vašu návštevu v čitárni Múzea Spiša v Spišskej Novej Vsi

Otváracie hodiny:
Pondelok - piatok: 9.00 - 16.00 hod.
kniznica@muzeumspisa.com